////// //turn-key projects// // //

Ποια προντα εναι διαθσιμα ηλεκτρονικ;

Απ τα προντα που παρουσιζονται στην ιστοσελδα, πωλονται ηλεκτρονικ μνο εκενα που διαθτουν τιμ λιανικς πλησης και μπορον να προστεθον στο καλθι του χρστη. Τα προντα που δεν διαθτουν τιμ λιανικς πλησης, δεν διατθενται ηλεκτρονικ λγω φυσικν χαρακτηριστικν που καθιστ αδνατη την πλησ τους μσω του διαδικτου.  Πρκειται για προντα που ετε διατθενται με πολλαπλς επιλογς («options») παραλλαγς ανλογα με τις ανγκες του πελτη, ετε χουν δυναττητα προσαρμογς στον χρο του πελτη, ετε απαιτον φυσικ παρουσαση, επδειξη αλλ και εκπαδευση του πελτη απ εξειδικευμνο συνεργτη της εταιρας, καθς αποτελον ιατρικ εξοπλισμ υψηλς τεχνολογας. 
 
Για κθε προν που δεν πωλεται ηλεκτρονικ, οι πελτες μας χουν τη δυναττητα να αποστελουν φρμα ενδιαφροντος στε να λβουν μεση ενημρωση απ εξειδικευμνο συνεργτη μας.  Να σημειωθε πως τα προντα που παρουσιζονται στην ιστοσελδα μας δεν αποτελον το σνολο των προντων που εμπορεεται και υποστηρζει η εταιρα μας, αλλ μρος αυτν, καθς διαθτουμε πληθρα προντων που δεν δνανται να παρουσιαστον στην ιστοσελδα μας (για παρδειγμα τερστια γκμα χειρουργικν εργαλεων), για τα οποα οι πελτες μας μπορον να ενημερωθον απ τα τμματα πωλσεων σε Αθνα, Θεσσαλονκη, αλλ και τους πωλητς μας σε Βλο, Πτρα, Ηρκλειο και Χανι.

Ηλεκτρονικς αγορς

Περιεχμενα

Πολιτικ τιμν

MedClub
Επιλογ προντων
Ποια η διαφορ «αν ειδικτητα» και «αν κατηγορα»;
Καλθι αγορν
Παραγγελα
Τρπος αποστολς
ξοδα αποστολς
Χρνοι παρδοσης
Τρπος πληρωμς
Παραστατικ
Τελικ στδιο της παραγγελας
Αποστολ παραγγελας
Παρακολοθηση παραγγελας
Ακρωση παραγγελας
Πολιτικ επιστροφν
Εγγηση προντων
Service
Επικοινωνα 

Πολιτικ τιμν
λες οι τιμς που αναγρφονται στην ιστοσελδα μας εναι σε Ευρ και συμπεριλαμβνουν τον ΦΠΑ 24%, ετε αφορον σε τιμς προντων και προσφορς, ετε σε ξοδα αποστολς, ξοδα αντικαταβολς κλπ. Οι τιμς των προντων στο ηλεκτρονικ κατστημα μπορον να διαφρουν (συνθως εναι χαμηλτερες) απ τις τιμς των «φυσικν» καταστημτων μας, μπορον να υπρχουν προσφορς που δεν ισχουν στα καταστματ μας, λγω διαφορετικς τιμολογιακς πολιτικς (μειωμνα πγια ξοδα, κλπ). 

→Μειωμνος Συντελεστς ΦΠΑ για συναλλαγς με νησι: Σμφωνα με τον κδικα ΦΠΑ, για τα νησι των νομν Λσβου, Χου, Σμου, Δωδεκανσου, Κυκλδων και τα νησι του Αιγαου Θσο, Σαμοθρκη, Βρειες Σπορδες και Σκρο, οι συντελεστς του ΦΠΑ μεινονται κατ 30%, εφσον η πληση γνεται προς νομικ πρσωπο με δρα τα νησι αυτ και εκδδεται τιμολγιο πλησης.  Σε αυτν την περπτωση, ο πελτης / χρστης του ηλεκτρονικο μας καταστματος μπορε να παραγγελει κανονικ τα προντα που επιθυμε, και κατ την εκτλεση της παραγγελας (και εφσον χει ζητηθε τιμολγιο) οι τιμς των προντων θα υπολογιστον με τον μειωμνο ΦΠΑ.  Σε περπτωση πληρωμς με πιστωτικ κρτα, επσης η κρτα θα χρεωθε τελικς με το ποσ της παραγγελας βσει μειωμνου ΦΠΑ.  Ο μειωμνος συντελεστς ΦΠΑ δεν ισχει για πληση προς ιδιτες με απλ απδειξη λιανικς.  Επσης, ο μειωμνος συντελεστς ΦΠΑ δεν ισχει για τα ποια ξοδα αποστολς.

MedClub
Για λα τα μλη του MedClub υπρχει ειδικ κπτωση στα προντα που ανκουν στο πργραμμα αυτ (φρουν το σχετικ εικονδιο). Στο καλθι αγορν, ο χρστης / μλος θα πρπει να εισγει τον κωδικ μλους MedClub στο σχετικ πεδο και η κπτωση υπολογζεται αυτματα για τα προντα που ανκουν στο πργραμμα. Η κπτωση MedClub δεν ισχει για προντα που βρσκονται δη σε προσφορ.  Μθετε περισστερα για το MedClub...
 
Επιλογ προντων
Μσα απ το κθετο menu που βρσκεται στο αριστερ μρος της ιστοσελδας καθς και απ την αναζτηση, μπορετε να επιλξετε τα προντα που σας ενδιαφρουν. Μπορετε να βλπετε το μενο των προντων αν ιατρικ ειδικτητα αν κατηγορα προντων επιλγοντας την αντστοιχη επικεφαλδα του μενο. Επσης, μπορετε να δετε μεσα τα να προντα και τις προσφορς μας, επιλγοντας τους αντστοιχους ττλους στο οριζντιο μενο.
 
Ποια η διαφορ «αν ειδικτητα» και «αν κατηγορα»;
Για την καλτερη εξυπηρτηση των χρηστν της ιστοσελδας που ανκουν στον ιατρικ κλδο, χουμε χωρσει τα προντα και σε γενικς κατηγορες (πχ καρδιογρφοι) αλλ και σε ιατρικς ειδικτητες (πχ καρδιολογα), στε να γνεται πιο εκολη και γργορη η περιγηση στα προντα ανλογα με το ενδιαφρον του χρστη. Για παρδειγμα, μσα στην ειδικτητα «καρδιολογα», στην υποκατηγορα «μνιτορ», υπρχουν μνο τα μνιτορ εκενα που αφορον στην καρδιολογα. Εν μσα στην γενικ κατηγορα «μνιτορ» υπρχουν λα τα μνιτορ, ανεξαρττως ιατρικς ειδικτητας χρσης.
 
Καλθι αγορν
Τα προντα που σας ενδιαφρουν (εφσον διατθενται ηλεκτρονικ) μπορετε να τα προσθσετε στο καλθι αγορν σας στα "αγαπημνα". Η λστα "τα αγαπημνα μου" εναι μια υπηρεσα που σας επιτρπει να συγκεντρνετε τα προντα στε να μπορετε να τα παραγγελετε στο μλλον, περισστερο απ μα φορ. Το καλθι και τα αγαπημνα αποθηκεουν τα προντα του ενδιαφροντος σας ακμη και ταν κνετε log out απ το σστημα.  Απ την επιλογ Καλθι Αγορν που βρσκεται στο επνω μρος της οθνης μπορετε αν πσα στιγμ να δετε το καλθι αγορν σας, να αλλξετε την ποστητα ενς προντος, να διαγρψετε να προν να προχωρσετε σε παραγγελα.

Παραγγελα

Στο στδιο της παραγγελας, εν εστε νος χρστης, θα πρπει να δημιουργσετε τον λογαριασμ σας. Εν χετε δη λογαριασμ, ττε μπορετε δνοντας το username (e-mail) και το password σας να συνδεθετε και να προχωρσετε. Και στις δο περιπτσεις, εφσον δεν κλεσετε την ιστοσελδα, το καλθι σας και το wishlist χουν αποθηκεσει τα προντα που χετε προηγουμνως επιλξει.
 
Τρπος Αποστολς
Μπορετε να επιλξετε παραλαβ απ τα καταστματ μας σε Αθνα και Θεσσαλονκη, που τα ξοδα αποστολς εναι μηδενικ, αποστολ με courier στη διεθυνση του λογαριασμο σας, σε μια να διεθυνση που μπορετε να δηλσετε.
 
ξοδα Αποστολς
Η εταιρα μας συνεργζεται επιτυχς και επ σειρ ετν με την εταιρα courier ACS, με αποτλεσμα να εμαστε σε θση να προσφρουμε στους πελτες μας πολ χαμηλ κστη αποστολν. Τα ξοδα αποστολς υπολογζονται σμφωνα με την περιοχ στην οποα θα παραδοθον τα προντα, πως ορζει ο τιμοκατλογος της εταιρας ACS για την εταιρα μας.  Συγκεκριμνα:
 
►για λες τις περιοχς εντς της ελληνικς επικρτειας (ηπειρωτικ και νησιωτικ Ελλδα) στην εμβλεια της οποας υπρχει κατστημα ACS, τα ξοδα αποστολς εναι 2 Ευρ, συμπεριλαμβανομνου ΦΠΑ 24%. 
►Για περιοχς που δεν χουν κοντιν κατστημα ACS (λεγμενες «δσβατες περιοχς») τα ξοδα αποστολς εναι 12 Ευρ, συμπεριλαμβανομνου ΦΠΑ 24%. 
 
Προσοχ: Το κστος αποστολς της παραγγελας σας υπολογζεται αυτματα σμφωνα με την περιοχ παρδοσης και για τον λγο αυτ θα πρπει να επιλεγε σωστ. Εν η περιοχ παρδοσης δεν προπρχει στο σστημ μας επακριβς με την ονομασα της για να την επιλξετε (στο σχετικ drop down menu ΠΟΛΗ / ΔΗΜΟΣ), θα πρπει να εξακριβσετε εν πρκειται για δυσπρσιτη περιοχ. Για να το εξακριβσετε αυτ, παρακαλομε ανοξτε εδ τη λστα δυσπρσιτων περιοχν (pdf).  Εν η περιοχ σας περιλαμβνεται στη λστα, ττε θα πρπει να διαλξετε την επιλογ "Δυσπρσιτη περιοχ", που το κστος αποστολς εναι 12 Ευρ, συμπεριλαμβανομνου ΦΠΑ 24%.  Εν η περιοχ σας δεν εντοπζεται στη λστα, ττε παρακαλομε επιλξτε "λλη, μη δυσπρσιτη", που το κστος αποστολς εναι 2 Ευρ, συμπεριλαμβανομνου ΦΠΑ 24%. 

Η εταιρα μας διατηρε κθε δικαωμα να μεταβλει εκ των υστρων το κστος αποστολς σε περπτωση λανθασμνης επιλογς της περιοχς παρδοσης, πντοτε κατπιν ενημρωσης του πελτη πριν την εκτλεση της παραγγελας. 
 
Επικοινωνα σχετικ με τα ξοδα αποστολς:
Τηλ: 2310 233 251 (απευθυνθετε στο κατστημα λιανικς)
 
Χρνοι παρδοσης
Για τα προντα που εναι διαθσιμα σε στοκ, ο χρνος παρδοσης κυμανεται απ μα ως πντε εργσιμες ημρες. Για τα προντα που δεν υπρχουν σε στοκ, ο χρνος παρδοσης κυμανεται απ πντε εργσιμες ημρες ως και να μνα. Σε αυτν την περπτωση, θα ενημερνεστε τηλεφωνικς απ συνεργτη της εταιρας μας για τον ακριβ χρνο παρδοσης.
 
Εν οι παραγγελα σας περιλαμβνει προντα που εναι σε στοκ μαζ με προντα που δεν εναι σε στοκ, εμες θα σας αποστελουμε την παραγγελα σας ολκληρη, σμφωνα με τον χρνο παρδοσης του προντος που δεν εναι σε στοκ, στε να επιβαρυνθετε τα ξοδα παρδοσης μνο μα φορ. Εν επιθυμετε γρηγορτερη αποστολ του διαθσιμου προντος, δηλαδ ξεχωριστ αποστολ, θα πρπει να το δηλσετε στα σχλια της παραγγελας σας και να γνωρζετε τι θα επιβαρυνθετε τα ξοδα αποστολς και αντικαταβολς (εφσον υπρχουν) για κθε επιπλον αποστολ.
 
Τλος, εν η περιοχ παρδοσης θεωρεται απ την ACS «δσβατη» ως προς την παρδοση, ενδχεται η παραγγελα να καθυστερσει επιπλον, απ δο ως πντε εργσιμες ημρες.
 
Σε κθε περπτωση που η παραγγελα σας αποσταλε σε χρονικ διστημα νω των πντε εργσιμων ημερν, θα ενημερνεστε τηλεφωνικς απ συνεργτη της εταιρας μας για τον ακριβ χρνο παρδοσης και θα χετε τη δυναττητα, εφσον κρνετε τι το χρονικ αυτ διστημα δεν σας ικανοποιε, να ζητσετε την ανκληση παραγγελας του εν λγω προντος. Η τυχν λοιπ παραγγελα σας μπορε να εκτελεται κανονικ.
 
Για σπνιες περιπτσεις κωλματος ανωτρας βας, η εταιρα μας διατηρε το δικαωμα να μεταβλλει τους χρνους παρδοσης, πντοτε κατπιν ενημρωσης του πελτη πριν την εκτλεση της παραγγελας. Διαβστε περισστερα σχετικ στους ρους χρσης.
 
Τρπος πληρωμς
Για την εξφληση της παραγγελας σας μπορετε να επιλξετε:
►πληρωμ με αντικαταβολ, για την οποα επιβαρνεστε με 1,5 Ευρ συμπεριλαμβανομνου του ΦΠΑ 24% (ξοδα αντικαταβολς ACS). 

►πληρωμ με πιστωτικ κρτα χωρς επιπλον επιβρυνση. Σε αυτν την περπτωση, εισγετε τα στοιχεα της πιστωτικς σας κρτας σε ασφαλ διαδικτυακ τοποθεσα της τρπεζας Πειραις, η οποα εγγυται την ασφλεια των συναλλαγν σας. Διαβστε περισστερα για την ασφλεια συναλλαγν με πιστωτικ κρτα στους ρους χρσης.
 
Παραστατικ
Εν χετε εταιρα και επιθυμετε κδοση τιμολογου, μπορετε να το επιλξετε και να εισγετε τα στοιχεα της εταιρας σας.
 
Τελικ στδιο παραγγελας
Στην επιβεβαωση, καλεστε να ελγξετε μια τελευταα φορ λα τα στοιχεα της παραγγελας σας. Το σστημα χει υπολογσει και προσθσει αυτματα λα τα κστη της παραγγελας σας, προσθτοντας τις τιμς των επιλεγμνων προντων, τα ξοδα αποστολς και τα ξοδα αντικαταβολς εφσον υπρχουν. Το γενικ σνολο εναι το τελικ κστος της παραγγελας που θα πρπει να εξοφλσετε.
 
Προσοχ: Η εταιρα μας επιφυλσσεται ως προς τα ξοδα αποστολς μνο για την περπτωση λανθασμνης επιλογς περιοχς παρδοσης και διατηρε κθε δικαωμα να μεταβλει το κστος αποστολς, πντοτε κατπιν ενημρωσης του πελτη πριν την εκτλεση της παραγγελας.
 
Αποστολ παραγγελας
Πατντας «πληρωμ», η παραγγελα σας αποστλλεται στο σστημ μας και αυτομτως λαμβνετε e-mail στην ηλεκτρονικ διεθυνση που δηλσατε, με λα τα στοιχεα της αναλυτικ.
 
Παρακολοθηση παραγγελας
Μπορετε αν πσα στιγμ να παρακολουθετε την πορεα της παραγγελας σας μσα απ το μενο «οι παραγγελες μου», τηλεφωνικ στο 2310 233 251 (απευθυνθετε στο κατστημα λιανικς).

Ακρωση Παραγγελας
Ο πελτης διατηρε το δικαωμα αν πσα στιγμ να ακυρσει μια παραγγελα, ολκληρη μρος της, χωρς καμα επιβρυνση εφσον η παραγγελα του δεν χει αποσταλε. Ωστσο, στην περπτωση που η παραγγελα χει αποσταλε, ο πελτης επιβαρνεται τα ξοδα αποστολς και αντικαταβολς (εφσον υπρχουν) της παραγγελας και υποχρεοται να επιστρψει τα προντα στο κατστημ μας σε Θεσσαλονκη Αθνα, θικτα και χωρς να χει ανοιχθε η συσκευασα τους, συνοδευμενα απ την απδειξη το τιμολγιο αγορς. 
 
Πολιτικ επιστροφν
Η εταιρα μας δχεται επιστροφς προντων εντς δο εβδομδων απ την παραλαβ τους, με την προπθεση πως τα προντα εναι θικτα, συνοδεονται απ τη συσκευασα τους και το παραστατικ αγορς.
 
Εγγηση προντων
Σε λα τα προντα μας προσφρεται η εγγηση του κατασκευαστ, η οποα αναγρφεται στην περιγραφ του κθε προντος. Εν, πριν πραγματοποισετε μα αγορ, χετε οποιαδποτε απορα σχετικ με το προν τον χρνο της προσφερμενης εγγησης μπορετε να επικοινωνσετε μαζ μας με e-mail στο storethes@papapostolou.gr, στο τηλφωνο 2310 233 251 (απευθυνθετε στο κατστημα λιανικς).
 
Service
To service των προντων που χουν αγοραστε απ το ηλεκτρονικ μας κατστημα θα παρχεται απ τα καταστματα λιανικς μας σε Αθνα και Θεσσαλονκη, εφσον πρκειται για εμπρευμα για την επιδιρθωση του οποου χει εξουσιοδοτηθε η εταιρα μας απ τον αντστοιχο προμηθευτ / αλλοδαπ κατασκευαστικ οκο.
 
Επικοινωνα
Για οποιαδποτε απορα σχετικ με τις αγορς σας (τιμς, κστη αποστολς, πορεα παραγγελας, κλπ), παρακαλομε επικοινωνστε με το κατστημ μας στη Θεσσαλονκη, στο τηλφωνο 2310 233 251, στο e-mail storethes@papapostolou.gr
 
Για οποιαδποτε απορα σχετικ με τη λειτουργα της ιστοσελδας, παρακαλομε επικοινωνστε με τον υπεθυνο επεξεργασας στο e-mail webadministrator@papapostolou.gr.
An EXACT e-business solutions project