ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Υπέρηχοι Θεραπευτικοί
Evo US13 Evo US13
Το Evo US13 είναι ένας φορητός θεραπευτικός υπέρηχος συχνοτήτων 1 και 3 MHz. Χαρακτηριστικά: Συχνότητα εκπομπής υπερήχων 1 και 3 MHz Μέγιστη ισχύς κατά τη συνεχή εκπομπή υπερήχων είναι 3 W/cm2 Μέγιστη ισχύς κατά τη παλμική εκπομπή ...περισσότερα περισσότερα
δεν διατίθεται ηλεκτρονικά
An EXACT e-business solutions project