espa2
espa1
Greek
ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΜΟΝΙΤΟΡ IM8
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : EDAN INSTRUMENTS INC
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ : Επείγουσα Ιατρική
  • Compact Μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων ασθενούς: ΗΚΓραφήματος – Αναπνοής – Οξυμετρίας - Αναίμακτης πίεσης - Καρδιακού ρυθμού - Θερμοκρασίας – 2 Αιματηρών πιέσεων – Καπνογραφίας
  • Συναγερμοί
  • Trends
  • Οθόνη μεγέθους από 10,1 έως και 12 ίντσες ανάλογα με τον τύπο του μόνιτορ
  • Απεικόνιση έως και 8 διαφορετικών κυματομορφών
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ACCESSORIES
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
VIDEO

Το παρακλίνιο και φορητό, monitor της σειράς ΙΜ8 είναι μία compact συσκευή, για χρήση σε Xειρουργείο, ΜΕΘ, Moνάδα Aνάνηψης, Tμήμα Eπειγόντων Περιστατικών, Μονάδα Εμφραγμάτων, Παιδιατρικές Μονάδες άλλα και οπουδήποτε απαιτείται η παρακολούθηση καρδιολογικών και αιμοδυναμικών παραμέτρων σε ασθενή καθώς και  για περιπτώσεις μεταφοράς ασθενούς εντός και εκτός του Νοσοκομείου.

Η σειρά  ΙΜ8 λειτουργεί με τάση 220V/50Hz αλλά και με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες διάρκειας έως και 4,5 ώρες.

Είναι μικρού βάρους 5 kg και διαστάσεων (320 Χ 150 Χ 265 mm)  ενώ φέρει ειδική λαβή και θήκη μεταφοράς ώστε να μεταφέρεται εύκολα.

Διαθέτει ειδικό φίλτρο ώστε να μην επηρεάζεται από ρεύματα χειρουργικής διαθερμίας.

Η σειρά ΙΜ8 διαθέτει υψηλής ανάλυσης έγχρωμη οθόνη ανάλογα με τον τύπο και συγκεκριμένα το ΙΜ8 12,1 ιντσών – ΙΜ8Α 10,4 ιντσών και ΙΜ8Β 10,1 ιντσών με δυνατότητα απεικόνισης έως και 8 κυματομορφών και όλων των αριθμητικών τιμών των παρακολουθούμενων ζωτικών παραμέτρων. Κατόπιν επιλογής του χειριστή στην οθόνη μπορούν να παρουσιαστούν όλες οι απαγωγές καρδιογραφήματος.

Ο χειρισμός του είναι ιδιαίτερα απλός και γίνεται ως επί το πλείστων με το ειδικό περιστροφικό κουμπί τύπου ΚΝΟΒ και λογικά menu.

Η λήψη του ΗΚΓραφήματος γίνεται μέσω εύκαμπτου, ανθεκτικού στις μηχανικές καταπονήσεις 3πολικού και 5πολικού καλωδίου με δυνατότητα προσθαφαιρούμενων ακροδεκτών. Διαθέτει ψηφιακή ένδειξη του καρδιακού ρυθμού από 15 έως 300 bpm. Διαθέτει ρυθμιζόμενους οπτικοακουστικούς συναγερμούς. Έχει δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης μίας η δύο απαγωγών ΗΚΓραφήματος καθώς επίσης και την απεικόνιση και των επτά απαγωγών σε περίπτωση χρησιμοποίησης του 5πολικού καλωδίου και καταρράκωσης. Σε περίπτωση που τεθεί εκτός λειτουργίας μια από τις απαγωγές το μόνιτορ αυτόματα επιλέγει άλλη απαγωγή για να μην χάνεται από την οθόνη η παρακολούθηση της κυματομορφής του ΗΚΓ.

Μέτρηση και απεικόνιση της κυματομορφής της αναπνοής χρησιμοποιώντας το καλώδιο ΗΚΓ και πεδίο μέτρησης από 0 έως 120 breath per min. για τους ενήλικες, 0 έως 150 breath per min. για νεογνική και παιδιατρική χρήση και ρυθμιζόμενο οπτικοακουστικό συναγερμό. Για ενήλικες και παιδιά γίνεται αυτόματα ενώ για τα νεογνά βάσει του ειδικού νεογνικού λογισμικού το οποίο είναι ενσωματωμένο στην βασική σύνθεση του monitor.

Απεικονίζει ψηφιακά την συστολική, διαστολική και μέση αρτηριακή πίεση με την ταλαντωσιμετρική μέθοδο και απεικονίζει ψηφιακά την συστολική, διαστολική και μέση αρτηριακή πίεση. Έχει δυνατότητα μέτρησης ενηλίκων, παίδων και νεογνών.

Λήψη χειροκίνητα STAT και αυτόματα σε προκαθορισμένα από τον χειριστή διαστήματα, ενεργοποιούμενη κατά βούληση από τον χειριστή διαθέτει ρυθμιζόμενο οπτικοακουστικό συναγερμό. Επίσης διαθέτει σύστημα ασφαλείας οπό υπερπίεση του cuff.

Αναίμακτη μέθοδος από το δάκτυλο του ασθενούς. Απεικονίζει την πληθυσμογραφική καμπύλη τον κορεσμό αιμοσφαιρίνης με ψηφιακή ένδειξη % κορεσμού Ο2 στο αίμα από 0 έως 100%. Επιπλέον απεικονίζει τον καρδιακό ρυθμό από 30 έως 254 bpm.

Η μέτρηση γίνεται με την μέθοδο Absorption – Spectrothotometry.

Επίσης διαθέτει ρυθμιζόμενους οπτικοακουστικούς συναγερμούς.

Έχει δυνατότητα μέτρησης δύο θερμοκρασιών καθώς και μέτρηση και ένδειξη της διαφοράς αυτών.

Διαθέτει ρυθμιζόμενους οπτικοακουστικούς συναγερμούς και δέχεται αισθητήρες μέτρησης σώματος και οισοφάγου.

Οι αιματηρές πιέσεις  λαμβάνονται μέσω ειδικών μορφομετατροπέων πολλαπλών ή μιας χρήσης. Το εύρος μέτρησης είναι από –50 έως 300 mmHg, ενώ έχει δυνατότητα μέτρησης και σε μονάδες kPa.

Aπεικονίζει τις κυματομορφές πίεσης σε κοινή με ταυτόχρονη ένδειξη της συστολικής, διαστολικής και μέσης πίεσης. Έχει δυνατότητα μέτρησης δυο (2) αιματηρών πιέσεων.

Διαθέτει ρυθμιζόμενους οπτικοακουστικούς συναγερμούς.

Με τον ενισχυτή EtCO2 που διαθέτει τόσο την side stream όσο και την mainstream μέθοδο για διασωληνωμένους και μη ασθενείς.

Η μέτρηση του CO2 γίνεται με ειδικό σένσορα με την μέθοδο υπέρυθρης ακτινοβολίας  διπλού μήκους κύματος. Το monitor απεικονίζει το εισπνεόμενο και το τελοεκπνευστικό διοξείδιο, τη συχνότητα αναπνοών και κυματομορφές.

Επιπλέον δέχεται και ενσωματωμένο καταγραφικό τριών καναλιών για την καταγραφή των συναγερμών είτε κατ’ επιθυμία του χειριστή. Σ’ αυτό καταγράφονται εκτός από τις κυματομορφές και πίνακες ζωτικών σημείων παρελθόντος χρόνου, TRENDS κ.λ.π.

Διαθέτει Trends από 1 μέχρι και 96 ώρες, καθώς και πίνακες ζωτικών σημείων παρελθόντος χρόνου για όλες τις παρακολουθούμενες παραμέτρους, οι οποίοι απεικονίζονται στην οθόνη, χωρίς παράλληλα να χάνονται οι μετρούμενες παράμετροι και όλες οι κυματομορφές του παρακολουθούμενου ασθενούς. Επιπλέον διαθέτει ειδικό πίνακα για τις τελευταίες 500 μετρήσεις της αναίμακτης πίεσης και αποθήκευση μέχρι και 60 επεισοδίων και 120 sec. Full Disclosure.

Πραγματοποιεί ανάλυση ST σε δύο απαγωγές για ανάλυση καρδιακών αρρυθμιών.

Η σειρά ΙM8  διαθέτει Πάγωμα (FREEZE) των κυματομορφών επί της οθόνης.

Υπάρχουν 3 κατηγορίες, ιατρικού alarm με διαφορετικό ήχο ανάλογα με την κρισιμότητα της κάθε παραμέτρου, καθώς και τεχνικά alarms.

Η σειρά ΙM8  συνδέεται μέσω δικτύου Ethernet με κεντρικό σταθμό με αμφίδρομη επικοινωνία. Έχει δυνατότητα bed-to-bed παρακολούθηση επιτρέποντας την παρακολούθηση των ζωτικών σημάτων, των κυματομορφών και των alarm οποιουδήποτε ασθενή.

Η σειρά ΙM8 είναι σχεδιασμένη για να καλύπτει τα διεθνή standards ασφαλείας και απόδοσης ενώ διαθέτει όπως απαιτείται, CE.

  • Compact μόνιτορ με οθόνη από 10,1 έως και 12 ίντσες ανάλογα με το μοντέλο
  • Συναγερμοί – Τrends
  • Παρακολούθηση: ΗΚΓ – ΑΝΑΠΝΟΗ – ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ – ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΠΙΕΣΗ – ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ – ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ – ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑ – ST ανάλυση – Ανίχνευση Αρρυθμιών
  • Θερμικός εκτυπωτής 3 καναλιών – Τροχήλατη βάση – Επιτοίχια βάση
  • Περιχειρίδες – αισθητήρες για όλες τις ηλικίες