espa2
espa1
Greek

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)        ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων από την ανώνυμη εταιρία εμπορίας και αντιπροσωπειών ιατρικών εργαλείων και μηχανημάτων με την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», (εφεξής PAPAPOSTOLOU) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Πλατεία Σιντριβανίου αρ. 4, και διατηρεί νόμιμα υποκατάστημα στο Ν. Ψυχικό Αττικής επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως αρ. 93, ηλεκτρονική διεύθυνση: www.papapostolou.gr, τηλ: , email: info@papapostolou.gr. Για οποιαδήποτε απορία σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Η εταιρία:

Η ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. είναι εταιρία εμπορίας και αντιπροσωπειών ιατρικών εργαλείων και μηχανημάτων, πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015, 13485:2012, 14001:2015, 27001:2013, 45001:2018 και σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348/2004.

1. Ποιος ο σκοπός της εταιρίας

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, κύριος σκοπός της είναι η άσκηση εμπορίας δια της αγοράς προς μεταπώληση ή με κέρδος διάθεση πάσης φύσεως και είδους ιατρικών εργαλείων και μηχανημάτων προς εξοπλισμό κλινικών, ιατρείων και νοσοκομείων. Η ανάληψη αντιπροσωπειών και η προμήθεια παντός ιατρικού είδους σε κλινικές, ιατρεία και νοσηλευτικά ιδρύματα. Η επιχείρηση πάσης εμπορικής πράξης προς ανάληψη και εκτέλεση κρατικών προμηθειών ή παραγγελιών από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή Ιδρύματος. Ωσαύτως, σκοπός της εταιρείας είναι η εγκατάσταση και λειτουργία Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών για την κατασκευή και επισκευή Ιατρικών Μηχανημάτων, Συσκευών και Επίπλων ως και παντός συναφούς είδους.

Η εκμίσθωση ή μίσθωση ή και υπομίσθωση κάθε είδους ιατρικού μηχανήματος.

Η αποθήκευση και επισκευή κάθε είδους μηχανήματος.
Η αποθήκευση έναντι τιμήματος, η μίσθωση χώρου ή χώρων.

Η μίσθωση, υπομίσθωση κινητών και ακινήτων. Η διοργάνωση συνεδρίων. Η ανάληψη και διοργάνωση εκθέσεων, εκδηλώσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων καθώς και κάθε συναφούς εκδήλωσης.

Η εισαγωγή, εμπορία, εκμίσθωση, μίσθωση, απόκτηση δια χρηματοδοτικής μίσθωσης παντός είδους κινητών, πάσης φύσεως οχημάτων και αυτοκινούμενων κινητών και μηχανημάτων, επιβατικών, φορτηγών, μικτών λεωφορείων, τροχόσπιτων αυτοκινούμενων ή μή ασθενοφόρων, κινητών χειρουργείων και κινητών νοσοκομειακών μονάδων είτε στην Ελλάδα, είτε σε χώρες εκτός Ελλάδας, οχημάτων ασφαλείας, ειδικού τύπου και κατασκευής, πολυτελούς κατασκευής με ειδικές προδιαγραφές, θωρακισμένων οχημάτων κάθε τύπου και κατασκευής, μοτοσυκλετών, δικύκλων, τρίκυκλων, τροχόσπιτων, καθώς και παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή των κινητών αυτών πραγμάτων, ως και των πάσης φύσεως μηχανημάτων ιατρικών, νοσοκομειακών ή μη. Επίσης η παροχή υπηρεσιών για μελέτες εξοπλισμού νοσοκομειακών μονάδων, διαγνωστικών κέντρων, κλινικών και οι ιατρικές ή ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στις μονάδες αυτές, καθώς και η μελέτη ανάληψης πλήρους εξοπλισμού με το κλειδί στο χέρι (turn Key) ιατρικού, νοσοκομειακού, ξενοδοχειακού, ηλεκτρομηχανολογικούς σε νέες ή ήδη υπάρχουσες νοσοκομειακές μονάδες είτε στην Ελλάδα, είτε σε χώρες έκτος Ελλάδας. Η συμμετοχή με οποιαδήποτε νομική ή άλλη μορφή σε άλλες εταιρείες με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό με έδρα τους την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού. Η αντιπροσώπευση οίκων της αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Το χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών(ΚΑΔ46451000), κολονιών, λοσιόν και λοιπών παρασκευασμάτων για μαλλιά και καλλωπισμού, παρασκευασμάτων για μακιγιάζ χειλιών και ματιών, παρασκευασμάτων ομορφιάς και φροντίδας του δέρματος.

2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;
Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων είτε ιδιωτών είτε επαγγελματιών, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας, ΑΦΜ κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

3. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;
Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

4. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Α) Κατά την παραγγελία ή σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή πώλησης ιατρικών ειδών:
Λαμβάνονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο αντίστοιχο δελτίο παραγγελίας, τιμολόγιο ή απόδειξη πώλησης ή παροχής υπηρεσίας ή σε κάθε συνοδευτικό έγγραφο της παραγγελίας ή της πωλήσεως. Συγκεκριμένα τα Δεδομένα:
Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση, Ταχυδρομικός Κώδικας, Επάγγελμα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, τηλέφωνο επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση (email).

Β) Κατά την επίσκεψη και πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας:
Δε συλλέγουμε Δεδομένα σας.

Γ) Κατά την εγγραφή σας ως χρήστης στον ιστότοπό μας και συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
Λαμβάνονται τα Δεδομένα: Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση email, τηλέφωνο, και αναλόγως των αιτημάτων και προσωπικά στοιχεία όπως επάγγελμα ή εμπορικές ανάγκες

Δ) Κατά την online παραγγελία σας:

  • Σε περίπτωση που έχετε δημιουργήσει ένα λογαριασμό χρήστη θα χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα σας που έχετε καταχωρήσει κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες μας,

Ε) Μόνο σε περίπτωση κύριας σύμβασης προμήθειας ή υπηρεσίας, και μόνο για τους σκοπούς της εκτέλεσης της κύριας σύμβασης πώλησης υπηρεσιών ή /και αγαθών επεξεργαζόμαστε ειδικών κατηγοριών δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα σχετικά με τις εμπορικές σας ανάγκες, τυχόν επαγγελματικά σας δεδομένα, στοιχεία πελατολογίου σας.

Κατά περίπτωση, και ανάλογα την υπηρεσία ενδέχεται να συλλέγουμε και άλλα προσωπικά δεδομένα τα οποία αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους των εν λόγω υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα η εγκατάσταση ιατρικών ειδών υψηλής τεχνολογίας.

5. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας
Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς: (α) της παρεχόμενης υπηρεσίας από την εταιρία (ενδεικτικά: πώληση, παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευές), (β) με τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. έκδοσης τιμολογίου, διατήρηση δεδομένων για ελάχιστη διάρκεια κλπ και (γ) για στατιστικούς λόγους, διασφαλίζοντας το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας.

6. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων από την Εταιρεία;

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται για την εκτέλεση της κύριας σύμβασης προμήθειας ή υπηρεσιών, εντός του πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας.
Δεδομένα σας, όπως το Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ. και τα στοιχεία τιμολογίων/αποδείξεων συλλέγονται και τηρούνται στο πλαίσιο συμμόρφωσης μας με έννομη υποχρέωση που επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.
Παράλληλα, ζητείται και η συγκατάθεση/συναίνεση του αποστολέα και του παραλήπτη για την επεξεργασία των δεδομένων στο πλαίσιο της ταχυδρομικής / ταχυμεταφορικής υπηρεσίας που παρέχεται.
Στην περίπτωση επεξεργασίας Δεδομένων ειδικών κατηγοριών, η επεξεργασία γίνεται κατόπιν ρητής συγκατάθεσης και ειδικής εξουσιοδότησης του πελάτη..

7. Χρησιμοποιούνται τα Δεδομένα για άλλους σκοπούς πχ σκοπούς προώθησης προϊόντων ή / και υπηρεσιών;

Tα δεδομένα χρησιμοποιούνται μετά από νόμιμη συγκατάθεση στο πλαίσιο των εταιρικών σκοπών προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, εμπορικής συναλλαγής και όπως απαιτεί η κείμενη νομοθεσία (πχ φορολογική χρήση αρχείων).

8. Ποιοι οι αποδέκτες Δεδομένων

Αποδέκτες των Δεδομένων είναι: (α) η ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. και το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας, (β) οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας, (γ) τρίτοι εφόσον κάτι τέτοιο προκύπτει από τις συμβατικές υποχρεώσεις ή είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της κυρίας σύμβασης και τυχόν ταχυδρομικής/ ταχυμεταφορικής υπηρεσίας, (δ) Δημόσιες ή Δικαστικές Υπηρεσίες ή Ανεξάρτητες Αρχές, εφόσον προκύπτει από διάταξη νόμου ή εισαγγελική παραγγελία ή δικαστική απόφαση/διαταγή.
Διαβίβαση Δεδομένων προς τρίτες χώρες, εκτός Ε.Ε. είναι δυνατή μόνο στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης και απαιτείται η προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

9. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Οι Εκτελούντες έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ:

  • να τηρούν εχεμύθεια,
  • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ
  • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,
  • να συμμορφώνονται με το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως με τον Κανονισμό GDPR.

10. Για πόσο χρόνο διατηρούνται τα Δεδομένα σας;

Η διάρκεια διατήρησης των Δεδομένων καθορίζεται από την υποχρέωση διατήρησης που επιβάλλει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις εμπορικές εταιρίες καθώς και από το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις φορολογικές υποχρεώσεις της ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε.. Είναι δυνατή η παρέκταση της χρονικής διάρκειας διατήρησης των Δεδομένων για λόγους απόδειξης ενώπιον των δικαστηρίων των εκπληρώσεων συμβατικών υποχρεώσεων από την εταιρεία ή σε περίπτωση που απαιτεί κανόνας δικαίου ή συμμόρφωση με υποδείξεις Δημοσίων ή Ανεξάρτητων Αρχών.

11. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Τα μέτρα ασφαλείας επανεξετάζονται και τροποποιούνται κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο.
Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.
Η ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση της ασφάλειας των δεδομένων και της εφαρμογής της Πολιτικής.

12. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.
Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).
Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.
Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.
Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.
Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

13. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό αίτημα, περιγράφοντας το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας (Πλ. Σιντριβανίου 4 Θεσσαλονίκη – Εθν. Αντιστάσεως 93 Ν. Ψυχικό Αττικής με την ένδειξη «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης», είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@papapostolou.gr ) με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης», με περιγραφή του αιτήματος σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

14. Πότε απαντάμε στα αιτήματα σας;

Απαντάμε στα αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών, εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.
Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

15. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210 6790000 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@papapostolou.gr), χρησιμοποιώντας τον τίτλο: “Εξέλιξη Αιτήματος”.

16. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Όχι, δεν λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

17. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

18. Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210-6475600), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

20. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας

Η ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. είναι υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων φυσικών ή νομικών προσώπων ή ατομικών επιχειρήσεων ή επαγγελματιών υγείας που λαμβάνει.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. στο 210 6790000 ή στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@papapostolou.gr

Η ισχύς της παρούσας Πολιτικής ξεκινάει στις 25/5/2018.

Accessibility Toolbar