espa2
espa1
Greek
ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Διφασικός Απινιδωτής – Μόνιτορ DEFIGARD HD-7
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : SCHILLER AG
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :

Απινιδωτής τελευταίας τεχνολογίας με ενσωματωμένη οθόνη αφής 7’’ μοντέλο DEFIGARD HD-7 για όλα τα τμήματα του νοσοκομείου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ACCESSORIES
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
VIDEO

Απινιδωτής μοντέλο DEFIGARD HD-7, του κατασκευαστικού οίκου SCHILLER για χρήση σε ενήλικες, παιδιά και νεογνά με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά.

 • Διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής LCD διαστάσεων 7″ ιντσών τύπου CAPACITIVE, στην οποία απεικονίζονται:    
  • 6 κυματομορφές.
  • Η Καρδιακή Συχνότητα.
  • Τα όρια συναγερμού.
  • Η επιλεγόμενη ενέργεια και η διαθωρακική αντίσταση.
  • Ένδειξη για την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας. Υπάρχει υπόδειξη για το πόσες ώρες αυτονομίας απομένουν και για πόσες απινιδώσεις.
  • Κομβία άμεσης πρόσβασης σε λειτουργίες.
  • Μπορεί ο χρήστης να εναλλάξει και να απεικονίσει διαφορετικές οθόνες με το πέρασμα των δακτύλων στην οθόνη.
 • Η χρήση του απινιδωτή είναι απλή μέσω περιστροφικού επιλογέα για την επιλογή της λειτουργίας (πχ. απινίδωση, βηματοδότηση κλπ), των paddles και της οθόνης αφής.
 • Διαθέτει δυνατότητα εξωτερικής σύγχρονης και ασύγχρονης διφασικής απινίδωσης 200 Joules σε προκαθορισμένα βήματα μέσω Paddles και pads.
 • Δύναται να αλλάζει αυτόματα η κατάσταση λειτουργίας απινίδωσης από συγχρονισμένη σε ασύγχρονη.
 • Ο χρόνος φόρτισης στη μέγιστη ενέργεια είναι έως 7 sec με πλήρως φορτισμένη μπαταρία και έως 5 sec από το ρεύμα δικτύου.
 • Η επιλογή της προς απόδοση ενέργειας και η εκφόρτιση της γίνεται μέσω των paddles για τον απόλυτο έλεγχο από τον χρήστη αλλά και μέσω της οθόνης. Διαθέτει επιπλέον κομβίο ενεργοποίησης του εκτυπωτή και ενδεικτικής λυχνίας της αντίστασης του ασθενούς.

  Περιλαμβάνονται ενσωματωμένα και τα Paddles παίδων.
 • Διαθέτει σύστημα εσωτερικής αποφόρτισης της ενέργειας απινίδωσης σε περίπτωση μη απόδοσής της σε έως 20 δευτ. ή και σε άλλες περιπτώσεις (τεχνικό σφάλμα, χαμηλή μπαταρία κλπ)
 • Διαθέτει μονάδα αυτόματης απινίδωσης σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ERC με οπτικοακουστικά μηνύματα και γραφήματα και αναγνωρίζει αυτόματα τον τύπο ηλεκτροδίων που έχουν συνδεθεί (ενηλίκων, παίδων). Δύναται να χρησιμοποιηθούν τα ηλεκτρόδια ενηλίκων και σε παιδιά σε περίπτωση μη διάθεσης ηλεκτροδίων παίδων. Διαθέτει και μετρονόμο ώστε να υποδεικνύει στον ανανήπτη τον ρυθμό των συμπιέσεων κατά τη ΚΑΡΠΑ. Τέλος, το κύκλωμα ενέργειας φορτίζει κατά την ανάλυση του ΗΚΓφήματος ώστε να είναι έτοιμή η ενέργεια να αποδοθεί άμεσα σε περίπτωση που απαιτείται.

 • Διαθέτει καταγραφικό τριών (3) καναλίων όπου μπορούν να καταγραφούν τα δεδομένα της μνήμης (πχ. TRENDS, συμβάντα, έλεγχοι) ενώ ενεργοποιείται και αυτόματα σε περίπτωση απινίδωσης και υπέρβασης συναγερμού.
 • Διαθέτει μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων για 24 ώρες.
 • Δύναται να αποθηκεύσει στιγμιαία μία εικόνα ο χρήστης στην μνήμη ή και αυτόματα (πχ. κατά την απινίδωση) για την επισκόπηση, εκτύπωση και αποστολής αυτής σε Η/Υ ή και εξαγωγή αυτής σε μορφή PDF για περαιτέρω χρήση.
 • Mπορεί να εισάγει ο χρήστης ένα συμβάν στην μνήμη το οποίο μπορεί να εκτυπώσει μεταγενέστερα ή και να τα δει σε Η/Υ.
 • Διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς για τις παρακολουθούμενες ζωτικές παραμέτρους και αυτόματη ρύθμιση τους βάσει των τρεχουσών τιμών του ασθενή αλλά και για τεχνικά σφάλματα. Επιπροσθέτως, διαθέτει φωτεινή ένδειξη σε ευδιάκριτο σημείο με διαφορετικούς χρωματισμούς ανάλογα την σοβαρότητα του συμβάντος. Διαθέτει αρχείο με του συναγερμούς προς επισκόπηση.

 • Διαθέτει ασύρματη κάρτα δικτύου WIFI.
 • Διαθέτει δυνατότητα αυτόματων ελέγχων (πχ. ημερησίως, εβδομαδιαία) αλλά και χειροκίνητων.
 • Λειτουργεί με τάση δικτύου 220 V/50 Hz αλλά και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία Λιθίου με δυνατότητα απόδοσης 250 απινιδώσεων στη μέγιστη ενέργεια με πλήρως φορτισμένη μπαταρία ή τουλάχιστον οκτώ ωρών παρακολούθησης (monitoring) του ασθενούς. Κατά την χρήση της μπαταρίας και σε περίπτωση που δεν εκτελείται καμία λειτουργία για έως 30 λεπτά, ο απινιδωτής απενεργοποιείται αυτόματα για την αποφυγή αποφόρτισής της.
 • Το βάρος του είναι έως 6.25 kg με όλα τα εξαρτήματα, ώστε να είναι εύκολος στη μεταφορά.
 • Διαθέτει ενσωματωμένα άγκιστρα για την τοποθέτησή του σε ράγα (πχ. φορείο) για την διευκόλυνση κατά την μεταφορά του ασθενή.

Προαιρετικά μπορεί να αναβαθμιστεί με:

 • Σύστημα αισθητήρα αναγνώρισης του ρυθμού και του βάθους των συμπιέσεων.
 • Ενισχυτή εξωτερικής διαθωρακικής  βηματοδότησης,  με δυνατότητα ρύθμισης των παλμών βηματοδότησης και ρεύματος. Διαθέτει δυνατότητα παύσης της διαδικασίας.
 • Ενισχυτή μέτρησης αναίμακτης πίεσης (NIBP)
 • Ενισχυτή μέτρησης οξυμετρίας (SPO2) τύπου MASIMO ή και NELLCOR.
 • Ενισχυτή καπνογραφίας (CO2) και ρυθμού αναπνοών πλάγιας ροής (sidestream).