espa2
espa1
Greek
ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων και απινιδωτή, DEFIGARD TOUCH 7
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : SCHILLER AG
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ACCESSORIES
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
VIDEO
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ενήλικες και παιδιά.
 • Διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής LCD διαστάσεων 7″ ιντσών, στην οποία απεικονίζονται:
  • Έως και 12 κυματομορφές. (ανάλογα την σύνθεση)
  • Η Καρδιακή Συχνότητα.
  • Τα όρια συναγερμού.
  • Η επιλεγόμενη ενέργεια και η διαθωρακική αντίσταση.
  • Ένδειξη για την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
  • Κομβία άμεσης πρόσβασης σε λειτουργίες.
  • Μπορεί ο χρήστης να εναλλάξει και να απεικονίσει διαφορετικές οθόνες με το πέρασμα των δακτύλων στην οθόνη.
 • Διαθέτει δυνατότητα εξωτερικής σύγχρονης και ασύγχρονης διφασικής απινίδωσης 200 Joules σε προκαθορισμένα βήματα μέσω pads.
 • Δύναται να αλλάζει αυτόματα η κατάσταση λειτουργίας απινίδωσης από συγχρονισμένη σε ασύγχρονη.
 • Ο χρόνος φόρτισης στη μέγιστη ενέργεια είναι έως και 8 sec με πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Η επιλογή της προς απόδοσης ενέργειας και η εκφόρτισή της γίνεται μέσω της οθόνης.
 • Διαθέτει σύστημα εσωτερικής αποφόρτισης της ενέργειας απινίδωσης σε περίπτωση μη απόδοσής της σε έως 20 δευτ. ή και σε άλλες περιπτώσεις (σφάλμα, χαμηλή μπαταρία κλπ)
 • Διαθέτει μονάδα αυτόματης απινίδωσης σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ERC με οπτικοακουστικά μηνύματα στην ελληνική γλώσσα και γραφήματα και αναγνωρίζει αυτόματα τον τύπο ηλεκτροδίων που έχουν συνδεθεί (ενηλίκων, παίδων). Δύναται να χρησιμοποιηθούν τα ηλεκτρόδια ενηλίκων και σε παιδιά σε περίπτωση μη διάθεση ηλεκτροδίων παίδων. Διαθέτει και μετρονόμο ώστε να υποδεικνύει στον ανανήπτη τον ρυθμό των συμπιέσεων κατά τη ΚΑΡΠΑ.
 • Διαθέτει μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων για τουλάχιστον 24 ώρες.
 • Μπορεί να εισάγει ο χρήστης πολλαπλά συμβάντα στην μνήμη τα οποία μπορεί να τα δει σε Η/Υ.
 • Διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς για τις παρακολουθούμενες ζωτικές παραμέτρους αλλά και για τεχνικά σφάλματα.
 • Διαθέτει φωτεινή ένδειξη σε ευδιάκριτο σημείο με διαφορετικούς χρωματισμούς ανάλογα την σοβαρότητα του συμβάντος.
 • Διαθέτει και αυτόματη ρύθμιση των συναγερμών των ζωτικών παραμέτρων βάσει των τρεχουσών τιμών του ασθενή. Διαθέτει αρχείο με του συναγερμούς προς επισκόπηση.
 • Διαθέτει την δυνατότητα παρακολούθησης 6 και έως και 12 απαγωγών ΗΚΓφήματος με 4-πολικό και επέκταση αυτού με επιπλέον 6-πολικό καλώδιο αντίστοιχα με δυνατότητα εφαρμογής φίλτρων για την αποκοπή παρασίτων. Επιπλέον, δύναται να καταγραφούν όλες οι απαγωγές για 2 λεπτά με δυνατότητα επισκόπησης και εκτύπωσης του σημείου ενδιαφέροντος (εάν υφίσταται εκτυπωτής) και ανίχνευση παλμού βηματοδότη με δυνατότητα εμφάνισης τους στην οθόνη.
 • Διαθέτει ενισχυτή μέτρησης οξυμετρίας (SPO2) τύπου MASIMO με μοναδικό χαρακτηριστικό ακρίβειας στην μέτρηση ±3% ακόμα και σε περιπτώσεις κίνησης και χαμηλής αιμάτωσης.
 • Διαθέτει ενισχυτή μέτρησης αναίμακτης πίεσης με δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας μέσω της ταλαντωσυμμετρική μεθόδου.
 • Διαθέτει ενισχυτή μέτρησης θερμοκρασίας με δυνατότητα χρήσης διαφόρων αισθητήρων (σώματος, ορθού/οισοφάγου) και εύρος μεταξύ 15-45οC.
 • Διαθέτει δυνατότητα αυτόματων ελέγχων σε τακτά χρονικά διαστήματα αλλά και χειροκίνητων.
 • Λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία με δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης. Διαθέτει δυνατότητα 190 απινιδώσεων στη μέγιστη ενέργεια με πλήρως φορτισμένη μπαταρία ή τουλάχιστον έξι ωρών παρακολούθησης (monitoring) του ασθενούς. Κατά την χρήση της μπαταρίας και σε περίπτωση που δεν εκτελείται καμία λειτουργία για έως 30 λεπτά, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα για την αποφυγή αποφόρτισής της.
 • Το βάρος του είναι έως 3.5 kg με όλα τα εξαρτήματα, ώστε να είναι εύκολος στη μεταφορά.
 • Διαθέτει τσάντα μεταφοράς η οποία μπορεί να στηριχθεί και σε πλαϊνά κιγκλιδωμάτων φορείων ή και κλινών.
 • Διαθέτει επιτοίχια βάση σε ασθενοφόρο με ενσωματωμένο σύστημα φόρτισης.
 • Διαθέτει βαθμό προστασία IP55 και πιστοποίηση ενάντια στην πτώση από 1 μ. κατά EN1789
 • Προαιρετικά δύναται να διαθέτει :
  • Σύστημα αισθητήρα αναγνώρισης του ρυθμού συμπιέσεων και του βάθους συμπίεσης.
  • Ενισχυτή εξωτερικής διαθωρακικής  βηματοδότησης,  με δυνατότητα ρύθμισης των παλμών βηματοδότησης και ρεύματος(να αναφερθεί το εύρος ρύθμισης).
  • Ενισχυτή μέτρησης αιματηρών πιέσεων (IBP).
  • Ενισχυτή καπνογραφίας (CO2) κύριας (mainstream) και πλάγιας ροής (sidestream).
 • Προαιρετικά δύναται να εκτυπώσει το ΗΚΓφημα, αναφορά περιστατικού μέσω εξωτερικού ασύρματου εκτυπωτή.
 • Προαιρετικά δύναται να διαθέτει ασύρματη κάρτα δικτύου WIFI ή GSM για μετάδοση των δεδομένων σε Η/Υ.

Ο απινιδωτής θα σας παραδοθεί ως εξής:

 • Βασική συσκευή DEFIGARD TOUCH 7.
 • Αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία απινίδωσης.
 • Ενισχυτής ΗΚΓφήματος.
 • Ενισχυτή θερμοκρασίας.
 • Ενισχυτής οξυμετρίας.
 • Ενισχυτής αναίμακτης πίεσης.
 • Ενσωματωμένο

Εξαρτήματα

 • Ένα (1) 4-πολικό καλώδιο ΗΚΓφήματος. Συμπεριλαμβάνεται και επιπλέον επέκταση 6-πολικού καλωδίου.
 • Ένα (1) αισθητήρα οξυμετρίας ενηλίκων, πολλαπλών χρήσεων τύπου Masimo. Συμπεριλαμβάνεται και επέκταση καλωδίου.
 • Μία (1) περιχειρίδα αναίμακτης πίεσης ενηλίκων, πολλαπλών χρήσεων. Συμπεριλαμβάνεται και συνδετικός σωλήνας 2μ.
 • Ένα σετ αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια (PADS) απινίδωσης ενηλίκων
 • Αισθητήρας θερμοκρασίας σώματος.
 • Μία μπαταριά λιθίου.
 • Καλώδιο σύνδεσης USB
 • Τσάντα μεταφοράς
 • Επιτοίχια βάση ασθενοφόρου με ενσωματωμένο φορτιστή