espa2
espa1
Greek
ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
HORIZON
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : HOLOGIC
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ : Ακτινοδιαγνωστική
Σύστημα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας, σύγχρονης τεχνολογίας D.E.X.A, τύπου HORIZON κατασκευής του Αμερικανικού Οίκου HOLOGIC κατάλληλο για διενέργεια εξετάσεων ακριβείας σε όλους τους τύπους ασθενών, ανεξαρτήτως ηλικίας και σωματικής μορφολογίας
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ACCESSORIES
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
VIDEO

Το νέο πρωτοποριακό σύστημα μέτρησης οστικής πυκνότητας HORIZON διαθέτει πλήρως ανασχεδιασμένη πλατφόρμα ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Επιπρόσθετα από τις εξετάσεις μέτρησης οστικής πυκνότητας στις κρίσιμες ανατομικές περιοχές, παρέχεται πλέον η δυνατότητα απεικόνισης καταγμάτων, τα οποία δεν ήταν ορατά στις εξετάσεις ρουτίνας, όπως το ATYPICAL FEMURE FRACTURE (AFF).

Το HORIZON διαθέτει νεότατης τεχνολογίας και υψηλής ανάλυσης πολυκάναλο ανιχνευτή (ceramic detector) συμβατό με την τεχνολογία RoHs, υψηλής συχνότητας παλμική γεννήτρια και εσωτερικό αυτόματο σύστημα βαθμονόμησης χωρίς παρέμβαση του χρήστη για υψηλή ακρίβεια στη λήψη δεδομένων.

Μέσω του HORIZON είναι πλέον εφικτή η εκτίμηση και απεικόνιση καταγμάτων καρδιαγγειακών παθήσεων, παχυσαρκίας, σπλαχνικού λίπους και άλλων μεταβολικών νοσημάτων κατά τη διάρκεια μίας μόνο εξέτασης.

Διαθέτει:

 • δυνατότητα λήψης εικόνων υψηλής ανάλυσης ακόμα και σε παχύσαρκους ασθενείς με διάταξη ανιχνευτών χαμηλού θορύβου και μεγάλης ακρίβειας.
 • τον συντομότερο χρόνο εξέτασης τάξεως 10 sec ανεξαρτήτως  του πάχους του εξεταζόμενου

Τα χαρακτηριστικά του HORIZON περιλαμβάνουν:

Μονοενεργειακή σάρωση Single energy (SE) Μηριαίου οστού

Με την SE femur εξέταση παράγεται υψηλής ανάλυσης εικόνα σε μόλις  10-15 sec.  Aυτό επιτρέπει την απεικόνιση πιθανών καταγμάτων στη μηριαίο οστό που συμβαίνουν ως αποτέλεσμα μακρόχρονων θεραπειών με διφοσφωνικά.

High Definition Instant Vertebral Fracture Assessment (IVA-HD)

Πρόγραμμα ψηφιακής ακτινογραφίας της σπονδυλικής στήλης INSTANT VERTEBRAL ASSESSMENT (IVA) σε 12 σπονδύλους, σε 15 μόλις sec, και με λιγότερο από 1% της δόσης της κοινής ακτινογραφίας. Επιπλέον, η εξέταση πραγματοποιείται τόσο σε προσθιοπίσθια όσο και σε πλάγια λήψη, ενώ πραγματοποιείται ταυτόχρονα ποσοτική μορφομετρική ανάλυση, QUANTITATIVE MORPHOMETRY.

Abdominal aortic calcification

Μέσω του πρωτοκόλλου IVA-HD επιτρέπεται η απεικόνιση των επασβεστώσεων της κοιλιακής αορτής το οποίο ενδέχεται να αποτελεί σημαντική ένδειξη κινδύνου επικίνδυνων καρδιακών παθήσεων. Αποκλειστικά στην Hologic το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό παρέχει ζωτικής σημασίας πληροφορίες που μπορεί να οδηγήσουν σε στεφανιαία νόσο (CHD), την κύρια αιτία θανάτου γυναικών στην Αμερική. Πράγματι, σχεδόν το  39 % των θανάτων των γυναικών στην Αμερική οφείλεται στην  CHD.

Advanced Body Composition assessment with InnerCore™ visceral fat assessment

Πρωτόκολλο ποσοτικής ανάλυσης της σύστασης του σώματος (ποσοστό  λίπους – μυϊκών ιστών) Advanced Body Composition Analysis. Πραγματοποιείται μέσω του πρωτοκόλλου ολόσωμης μέτρησης χωρίς να απαιτείται επιπλέον σάρωση και παρέχει αποτελέσματα υψηλής ακρίβειας. Παρέχεται έγχρωμη απεικόνιση των περιοχών λίπους, μυϊκής μάζας, οστικής μάζας καθώς και υψηλής ακρίβειας αποτελέσματα τόσο ολόκληρου του σώματος όσο και υποπεριοχών καθοριζομένων από το χρήστη, ποσοστιαία αλλά και με απόλυτες αριθμητικές τιμές. Μεσω  του InnerCore™ visceral fat assessment πραγματοποιείται ο σημαντικός διαχωρισμός σπλαχνικού από το υποδόριο λίπος και επιτρέπει σαφέστερη και ακριβέστερη εκτίμηση των μεταβολικών νοσημάτων.

FRAX* 10-year fracture risk assessment

Εκτίμηση πιθανότητας κατάγματος σε βάθος 10ετίας. Eιδικότερα διαθέτει το τελευταίας τεχνολογίας πρόγραμμα FRAX (World Health Organization 10-year Fracture Risk Assessment). Σύμφωνα με τον WHO, η παράμετρος FRAX είναι η πλέον σημαντική στον καθορισμό των ασθενών με υψηλό βαθμό επικινδυνότητας καταγμάτων και για περίοδο δέκα (10) ετών. Συνδυάζει έντεκα (11) από τους υψηλότερους παράγοντες κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης ηλικίας, προσωπικό και οικογενειακό ιστορικό, πληθυσμιακή ομάδα προσδόκιμο ζωής κλπ. και δίνει υψηλής αξιοπιστίας αποτελέσματα που δεν είναι δυνατό να ληφθούν μόνο μέσω του κλασικού FRACTURE RISK που βασίζεται κυρίως στο T-score.

Διαθέτει εξειδικευμένο και αποκλειστικά χρησιμοποιούμενο από τη HOLOGIC  λογισμικό APEX™ με πολλά εξειδικευμένα εργαλεία, όπως:

-Aυτόματο PASS/FAIL Quality Control

-Δυνατότητα Απεικόνισης με Single Energy

-Window/Level Control για βελτιστοποίηση εικόνας

-Express Exam™ Workflow Management

-OneTime™ Auto Analysis με Ιστόγραμμα

-ProTech with DXApro™

-Auto Hip Positioning

-Δυνατότητα Reposition/Rescan

-Αυτόματη σύγκριση εξετάσεων για επαναλαμβανόμενες εξετάσεις

-QDR OnePage™ Report με Rate of Change Assessment

-FRAX® 10 Year Fracture Assessment

-Νέο εξειδικευμένο New Dual Hip™ Report

-Νέο εξειδικευμένο  Report Writer DX™

Το HORIZON διαθέτει διάταξη από 64 – 216 πολυκάναλους ανιχνευτές (4mm), νεότατης ψηφιακής τεχνολογίας, τύπου GADOX (Gadolinium Sulfoxylate) ικανούς να ανιχνεύουν άμεσα και τις δύο ενεργειακές στάθμες (multi element detector array).

Διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμό ανιχνευτών από οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα και ως εκ τούτου εξασφαλίζει τη λήψη του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού δεδομένων και ανυπέρβλητη ακρίβεια στη λήψη αποτελεσμάτων.

Διαθέτει τα κάτωθι εξεταστικά πρωτόκολλα:

 1. Πρωτόκολλο Οσφυϊκών σπονδύλων (Ο1-Ο2-Ο3-Ο4).
 2. Πρωτόκολλο εξέτασης ισχίου με επιμέρους ανάλυση στον ατομικό αυχένα, το τρίγωνο ward και τροχαντήρα.
 3. Πρωτόκολλο ταυτόχρονης εξέτασης των δύο ισχίων (dual hip).
 4. Πρωτόκολλο μετρήσεων γεωμετρικών παραμέτρων του ισχίου HIP STRACTURAL ANALYSIS  για περαιτέρω ανάλυση της εσωτερικής δομής του ισχίου. Μέσω του HIP STRUCTURAL ANALYSIS που διατίθεται αποκλειστικά στα μηχανήματα ΗOLOGIC, προσδιορίζεται η βιο-μηχανική ισχύς και η γεωμετρία του ισχίου ενώ καθορίζεται αποτελεσματικά η αντοχή τους σε συνάρτηση με τις πιέσεις που δέχεται.
 5. Ορθοπαιδικό πρωτόκολλο με δυνατότητα αφαίρεσης μεταλλικών προθέσεων, μέσω του πρωτοκόλλου Prosthetic Hip.
 6. Πρωτόκολλο ολόσωμης μέτρησης οστικής πυκνότητας. Στο πρωτόκολλο ολόσωμης μέτρησης WHOLE BODY υπάρχει δυνατότητα ανάλυσης υποπεριοχών δίδοντας επιμέρους αποτελέσματα για κάθε υποπεριοχή (sub regions) . Ειδικότερα το ΗΟRIZON Wi κατά την ολόσωμη μέτρηση μπορεί να αξιολογήσει την οστική πυκνότητα BMD σε μέχρι 10 προσαρμοζόμενες υποπεριοχές με δυνατότητα επιλογής από το χρήστη για περαιτέρω ανάλυση και ειδκή παρακολούθηση.
 7. Πρωτόκολλο εξέτασης αντιβραχίου FOREARM.Κατά την εξέταση αντιβραχίου λαμβάνονται αποτελέσματα για τις περιοχές Ultra-distal (κερκιδωλένια άρθρωση), MID , 1/3 distal και για το σύνολό τους TOTAL.
 8. Δυνατότητα σύγκρισης εικόνων με παλαιότερες εξετάσεις καθώς και σχετικά συγκριτικά αποτελέσματα μέσω του Rate Of Change Report. Επιπλέον, παρέχει δυνατότητα ελέγχου της εξέλιξης του ασθενούς κατά τις επαναληπτικές εξετάσεις, με προβολή έγχρωμων εικόνων παλαιότερων εξετάσεων, διευκολύνοντας έτσι τον γιατρό να εντοπίσει τις εκάστοτε αυξομειώσεις
 9. Δυνατότητα δημιουργίας πλήρους αναφοράς της εκτίμησης κινδύνου κατάγματος συνδυάζοντας αποτελέσματα από πολλαπλά εξεταστικά πρωτόκολλα, μέσω του FRAX Intergrated Report.
 10. Παιδιατρικό πρωτόκολλο (Pediatric Protocol & Pediatric Whole Body) με δυνατότητα εξετάσεων: παιδιατρικού ισχίου, οσφυϊκής, ολόσωμης σάρωσης και την εξαγωγή καμπυλών-γραφικών παραστάσεων αναφοράς αποτελεσμάτων.
 11. Πρωτόκολλο ποσοτικής ανάλυσης της σύστασης του σώματος (ποσοστό λίπους – μυϊκών ιστών) Advanced Body Composition Analysis. Πραγματοποιείται μέσω του πρωτοκόλλου ολόσωμης μέτρησης χωρίς να απαιτείται επιπλέον σάρωση και παρέχει αποτελέσματα υψηλής ακρίβειας.  Παρέχεται έγχρωμη απεικόνιση των περιοχών λίπους, μυϊκής μάζας, οστικής μάζας καθώς και υψηλής ακρίβειας αποτελέσματα τόσο ολόκληρου του σώματος όσο και υποπεριοχών καθοριζομένων από τον χρήστη, ποσοστιαία αλλά και με απόλυτες αριθμητικές τιμές.

Accessibility Toolbar