espa2
espa1
Greek
ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
MEDILOG®AR & DARWIN 2, Holter Ρυθμού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : SCHILLER AG
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ : Καρδιολογία

HOLTER ρυθμού MEDILOG-AR OFFICE με την καλύτερη ανάλυση και καταγραφή σήματος ΗΚΓφήματος στην αγορά συνοδευόμενο από το λογισμικό ανάλυσης Medilog Darwin 2 OFFICE του Ελβετικού οίκου SCHILLER για άμεσα και αξιόπιστα αποτελέσματα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ACCESSORIES
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
VIDEO

HOLTER ρυθμού MEDILOGAR OFFICE με λογισμικό ανάλυσης Medilog Darwin 2 OFFICE του Ελβετικού οίκου SCHILLER με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ HOLTER ΡΥΘΜΟΥ

 • Διαθέτει οθόνη για την απεικόνιση των στοιχείων του ασθενή και του ΗΚΓφήματος σε πραγματικό χρόνο κατά την τοποθέτηση ενώ μπορεί να απεικονιστεί και στον Η/Υ.
 • Είναι τριών (3) καναλίων.
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ενήλικες και παιδιά.
 • Ο ρυθμός δειγματοληψίας λήψης είναι έως και 32000 Hz ανάλογα με τον χρόνο καταγραφής.
 • Ο ρυθμό δειγματοληψίας καταγραφής είναι στα 250 Hz και η ψηφιακή ανάλυση του σήματος στα 12 bit.
 • Το 7-πολικό καλώδιο για την καταγραφή του σήματος είναι ευκόλως προσθαφαιρούμενο.
 • Διαθέτει κομβίο εισαγωγής συμβάντων χειροκίνητα από τον ασθενή.
 • Μπορεί να γίνει ηχογράφηση των στοιχείων του ασθενή σε περίπτωση προγραμματισμού εκτός ιατρείου μέσω του ενσωματωμένου μικροφώνου.
 • Αναγνωρίζει βηματοδοτικούς παλμούς.
 • Λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία για μειωμένο λειτουργικό κόστος για 7 ημέρες ενώ μπορεί να δεχτεί προαιρετικά και επιπλέον μπαταρία του εμπορίου με το χρόνο λειτουργίας να επιμηκύνεται σε 14 ημέρες.
 • Η αποθήκευση των δεδομένων γίνεται σε αποσπώμενη και όχι ενσωματωμένη μνήμη για άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης και η μεταφορά τους στον Η/Υ γίνεται μέσω USB καλωδίου.
 • Διαθέτει θήκη προστασίας και μεταφοράς ενώ το βάρος του είναι περίπου 140 gr.
 • Προαιρετικά μπορεί να αναβαθμιστεί ανά πάσα στιγμή στην έκδοση PROFESSIONAL με την δυνατότητα ανάλυσης του κύματος P σε πραγματικό χρόνο, ταχύμετρο, σύνδεση με συσκευή SPO2 μέσω BT (η συσκευή  SPO2 χρεώνεται ξεχωριστά).

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HOLTER ΡΥΘΜΟΥ

 • Η εγκατάσταση γίνεται σε Windows 10 ή και προγενέστερο ενώ μπορούν να δημιουργηθούν διάφοροι χρήστες ανάλογα με τα δικαιώματα του καθένα για την εισαγωγή τους στο λογισμικό.
 • Η βάση δεδομένων των εξετάσεων είναι δομημένη έτσι ώστε να υπάρχει σαφής υπόδειξη για το ποιες εξετάσεις έχουν αναλυθεί και ποιες είναι να αναλυθούν. Επιπλέον υπάρχει εργαλείο αναζήτησης όπως επίσης μπορούν να εξαχθούν παλαιότερες εξετάσεις σε άλλους αποθηκευτικούς χώρους.
 • Ο προγραμματισμός του καταγραφικού δίνει την δυνατότητα στον χρήστη της εισαγωγής των στοιχείων του ασθενή, την επιλογή του χρόνου καταγραφής και του τύπου του βηματοδότη σε περίπτωση που ο ασθενής διαθέτει κλπ.
 • Ταυτόχρονη απεικόνιση διαφορετικών εργαλείων πχ. trends, ΗΚΓφημα για την ταχύτερη κατανόηση και ανάλυση της καταγραφής.
 • Διαθέτει διάφορα εργαλεία ανάλυσης τα οποία είναι τα εξής:
  • Αυτόματη κατηγοριοποίηση των επαρμάτων ανάλογα την μορφολογία τους (N, V κλπ) αλλά και χειροκίνητη διόρθωση αυτών, ενώ υπάρχει και εργαλείο υπέρθεσης των επαρμάτων ανά κανάλι. Επιπλέον δύναται η ενοποίηση δύο κατηγοριών όπως επίσης η εμφάνιση των κατηγοριών με παράσιτα.
 • Πλήρη επισκόπηση (Full disclosure) σε όλα τα κανάλια ταυτόχρονα με δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας και της ευαισθησίας.
 • Παρουσίαση του ΗΚΓφήματος και των τριών καναλίων σε μεγέθυνση με την δυνατότητα αφαίρεσης οποιοδήποτε καναλίου σε περίπτωση όπου υπάρχει πχ. παράσιτα. Επίσης περιλαμβάνεται η δυνατότητα διενέργειας μετρήσεων μεταξύ δύο σημείων αλλά και μεγέθυνσης ενώ μπορεί να προστεθεί οποιοδήποτε σημείο προς εκτύπωση στην τελική αναφοράς.
 • Πίνακας κατηγοριοποίησης όλων των ανιχνεύσιμων αρρυθμιών με δυνατότητα αλλαγής από τον χρήστη των παραμέτρων ανά τύπο αρρυθμίας. Διαθέτει επιπλέον το μοναδικό εργαλείο χρωματικής απεικόνισης των αρρυθμιών για τον εύκολο εντοπισμό αυτών ποσοτικά στο 24ωρο.
 • Παρουσίαση Trends και αριθμητικών πινάκων αρρυθμιών.
 • Μετρήσεις του ST και στα 3 κανάλια με παρουσίαση πινάκων, Trend και δυνατότητα επαν’ υπολογισμού των σημείων.
 • Μετρήσεις βηματοδοτικών παλμών υπό μορφή πίνακα και ιστογραμμάτων.
 • Λογισμικό ανάλυσης του HRV στο πεδίο του χρόνου ενώ προαιρετικά δύναται να αναβαθμιστεί με ανάλυση και στο πεδίου των συχνοτήτων και στο μοναδικό εργαλείο Fire of life (έκδοση Professional) το οποίο προσφέρει άμεσα στο χρήστη την δυνατότητα να αναγνωρίσει τις εναλλαγές μεταξύ του συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος.
 • Λογισμικό ανάλυσης του QT με παρουσίαση μετρήσεων QTc (min-max-dispersion) υπό μορφή πίνακα.
 • Προαιρετικά δύναται να αναβαθμιστεί σε αυτόματη ανάλυση ανίχνευσης κολπικής μαρμαρυγής με το μοναδικό εργαλείο ECHOVIEW και P trend 24ώρου (έκδοση Professional) όπου ο χειριστής δύναται να αναγνωρίσει σε λίγα λεπτά εάν ο ασθενής πάσχει από κολπική μαρμαρυγή.
 • H τελικής μορφής της αναφοράς επιλέγεται από τον χρήστη όπως επίσης διαθέτει δυνατότητα προεπίσκοπησης και εξαγωγής της σε μορφή PDF. Τέλος, μπορεί να εισάγει ο χρήστης σχόλια είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα από έτοιμα πρότυπα.