espa2
espa
English
BACK TO PRODUCTS
Σύστημα Ομοεστιακής Ενδομικροσκόπησης
MANUFACTURER :
PRODUCT CATEGORY :
SPECIALTIES :
Αρχή λειτουργίας του συστήματος Η ενσωμάτωση ομοεστιακού μικροσκοπίου στο τελικό άκρο ενός εύκαμπτου ενδοσκοπίου προσφέρει την παρατήρηση σε επίπεδο κυττάρου και υποκυττάρου στην πάνω αλλά και στην χαμηλότερη γαστροεντερική περιοχή. Για τη δημιουργία ομοεστιακών εικόνων εστιάζεται μπλε φως^^ προερχόμενο από πηγή laser^^ στον επιθυμητό ιστό μέσω του τελικού άκρου του ενδοσκοπίου. Οι αυτοφθοριζόμενες ουσίες διεγείρονται […]
DETAILED DESCRIPTION
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ACCESSORIES
RELATED FILES
VIDEO
Αρχή λειτουργίας του συστήματος
Η ενσωμάτωση ομοεστιακού μικροσκοπίου στο τελικό άκρο ενός εύκαμπτου ενδοσκοπίου προσφέρει την παρατήρηση σε επίπεδο κυττάρου και υποκυττάρου στην πάνω αλλά και στην χαμηλότερη γαστροεντερική περιοχή. Για τη δημιουργία ομοεστιακών εικόνων εστιάζεται μπλε φως^^ προερχόμενο από πηγή laser^^ στον επιθυμητό ιστό μέσω του τελικού άκρου του ενδοσκοπίου. Οι αυτοφθοριζόμενες ουσίες διεγείρονται με την εφαρμογή αυτού του φωτός και η ειδική ομοεστιακή μονάδα^^ η οποία βρίσκεται ενσωματωμένη στο ενδοσκόπιο^^ ανιχνεύει αποκλειστικά το αυτοφθοριζόμενο φως σε οριζόντιο επίπεδο. Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή υψηλής ανάλυσης μικροσκοπική εικόνα^^ κάνοντας δυνατή την παρατήρηση δομών σε μέγεθος μέχρι και κυτταρικού πυρήνα.
 

Ανάλυση συστήματος
Με το σύστημα της PENTAX oι παραπάνω εικόνες συγκρίνονται με συμβατικές ιστολογικές εικόνες με μεγέθυνση x1000^^ 0^^7μm ανάλυση και δυνατότητα απεικόνισης χαρακτηριστικών της επιφάνειας και υπό αυτής σε βάθος 250μm. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει αναγνώριση τυπικών ιστολογικών χαρακτηριστικών όπως lamina propria αιματοφόρων αγγείων και κυττάρων^^ βασική μεμβράνη^^ συνδετικό ιστό και φλεγμονώδη κύτταρα. Η  παραπάνω τεχνολογία μπορεί να παρέχει αξιοσημείωτα πλεονεκτήματα στην πρόωρη διάγνωση και θεραπεία σε περιπτώσεις όπως καρκίνο ή προκαρκίνο του εντέρου^^ ελκωτική και μικροσκοπική κολίτιδα^^ οισοφάγο Barret^^ ελυκοβακτηρίδιο του πυλωρού (H. Pylori)^^ κοιλιακή νόσο^^ GERD (Gastroesophageal Reflux Disease) και NERD (Negative Gastroesophageal Reflux Disease).   Επιπλέον σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μειωθεί η ανάγκη λήψης συμβατικής βιοψίας. Ωστόσο με την δυνατότητα απεικόνισης ιστολογικής εικόνας σε πραγματικό χρόνο γίνεται σαφές ότι μπορούν να ληφθούν στοχευμένες βιοψίες και όχι τυχαίες όπως γινόταν μέχρι σήμερα^^ με αποτέλεσμα τη λήψη πιο σωστών δειγμάτων απ’ ότι στην συμβατική.   Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν στην μείωση του χρόνου διάγνωσης και στην άμεση επιβολή θεραπείας γεγονός πολύ σημαντικό σε αρκετές περιπτώσεις ασθενών. 

Η λειτουργία και ο χειρισμός του όλου συστήματος δεν διαφέρει από αυτό που μέχρι τώρα όλοι οι χρήστες Ιατροί γνωρίζουν^^ δηλαδή από μια συμβατική ενδοσκόπηση. Ο ενδοσκοπικός πύργος αποτελείται από τον επεξεργαστή^^ το βίντεο ενδοσκόπιο^^ οθόνη για απεικόνιση της ενδοσκοπικής εικόνας^^ βίντεο επεξεργαστή και επιπλέον οθόνη επαφής για την απεικόνιση της ιστολογικής εικόνας^^ ομοεστιακή μονάδα απεικόνισης και μονάδα ελέγχου της εστίασης.  

  

Βίντεο ενδοσκόπιο με ενσωματωμένο ομοεστιακό μικροσκόπιο

 

Οθόνη επαφής για την ενδομικροσκοπική εικόνα

 

Οθόνη ενδοσκοπικής εικόνας

 

Πληκτρολόγιο βίντεο επεξεργαστή

 

Βίντεο επεξεργαστής EPK-1000

 

Πληκτρολόγιο για τη μονάδα βίντεο μικροσκόπησης

 

Ομοεστιακή μονάδα απεικόνισης

 

 

Μονάδα ελέγχου εστίασης

 

Μετασχηματιστής απομόνωσης

 

Ποδοδιακόπτης


Γενικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες της ομοεστιακής ενδομικροσκόπης
 

• Μικροσκόπηση σε παραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια ενδοσκόπησης ρουτίνας

• Διάγνωση ιστού σε πραγματικό χρόνο

• Πολύ υψηλή ακρίβεια και συσχέτιση με ιστολογικές  εξετάσεις

• Πολύ απλός τύπος ταξινόμησης για διάγνωση

• Δυνατός ο εντοπισμός νεοπλασίας και του ελυκοβακτηρίδιου του πυλωρού

• Διείσδυση σε βαθύτερα στρώματα (0-250μm)

• Δυνατή η απεικόνιση κυτταρικών πυρήνων σε συνδυασμό με τοπικό χρωματισμό

• Εκτίμηση της αγγειακής μορφολογίας

• Δυνατότητα εξέτασης μεγάλων περιοχών του ιστού
• Δεν χρειάζεται κατανάλωση χρωστικών  ουσιών

Δυναμικά οφέλη
• Πρόωρος^^ βελτιωμένος εντοπισμός νεοπλασμάτων σε θεραπεύσιμο στάδιο σε σημείο μείωσης της θνησιμότητας από καρκίνο
• Λιγότερες βιοψίες χάρις στην συγκεκριμένη λήψη βιοψιών (target biopsy – “smart“ biopsy)
• Βελτιωμένες διαδικασίες εργασίας όπως άμεση απόφαση για την θεραπευτική αγωγή του ασθενούς
• Ενσωμάτωση της προόδου από τα πεδία της ανοσολογίας και γονιδίων στην ενδοσκόπηση (μοριακοί δείκτες)

• Αποτελεσματική χρήση νέων^^ ειδικών θεραπευτικών αγωγών (π.χ. μικροσκοπική / μοριακή  απεικόνιση της αποτελεσματικότητας κάποιας θεραπείας – φαρμάκου)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

1) Βίντεο ενδοσκόπιο
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμβατικό ενδοσκόπιο και είναι το ίδιο εύκολο στην χρήση.
• Το τελικό άκρο διαθέτει ενσωματωμένο φακό μικροσκοπίου (confocal microscope).
 

Ομοεστιακό μικροσκόπιο

Αντικειμενικός φακός

Αέρας / νερό

Οδηγός ψυχρού φωτισμού

Water jet

Κανάλι εργαλείων

• Διαθέτει μεγάλο οπτικό πεδίο 140º

• Το βάθος εστίασης είναι 3 έως 100mm στη συμβατική ενδοσκόπηση και 0 έως 250μm στην μικροσκοπική.

• Εκτελεί γωνιώσεις άνω 130º ^^ κάτω 130º ^^ δεξιά 120º και αριστερά 120º.

• Η διάμετρος του σωλήνα εισαγωγής είναι 12^^8mm

• Διαθέτει κανάλι εργασίας 2^^8mm
• Διατίθεται σε τρία διαφορετικά μήκη εργασίας 1300^^ 1500 και 1700mm με ολικό μήκος αντίστοιχα 1610^^ 1810 και 2010mm.

2) Ψηφιακός επεξεργαστής – Μονάδα απεικόνισης και ελέγχου της μικροσκόπησης
 

• Είναι ψηφιακός και συνεργάζεται με  Colour-CCD-Chip υψηλής ευαισθησίας το οποίο προσδίδει στο σύστημα τη μεγαλύτερη ευκρίνεια
• Διαθέτει υψηλής τεχνολογίας πηγή laser παραγωγής κυανού φωτισμού για τη δυνατότητα μικροσκόπησης με απόδοση φωτός μήκους κύματος 488nm για επίτευξη του φαινομένου του αυτοφθορισμού
• Δυνατότητα ανίχνευσης μήκους κύματος μικρότερου των 505nm για σωστή και υψηλής ανάλυσης απεικόνιση
• Η συλλογή εικόνων γίνεται με ταχύτητα 0^^8sec ανά εικόνα με υψηλή ανάλυση 1024 x 1024 pixels
• Δυνατότητα μεγέθυνσης x1000
• Η λήψη εικόνων της μικροσκόπησης γίνεται σε κομμάτια με πάχος στρώματος 7μm και διαστάσεις 500 x 500μm παρέχοντας πολύ υψηλή λεπτομέρεια φτάνοντας σε επίπεδο κυτταρικού πυρήνα.  
• Βάθος εστίασης μικροσκοπικής εικόνας έως 250μm
• Διαθέτει ειδική USB θύρα για την μεταφορά των εικόνων από τον βίντεο επεξεργαστή σε Η/Υ απευθείας χωρίς απώλειες.
• Διαθέτει ενσωματωμένη πηγή ψυχρού φωτισμού^^ με ικανότητα απόδοσης φωτισμού 100W XENON παρέχοντας έτσι λευκό φωτισμό.
• Παρέχει τη δυνατότητα απεικόνισης της ανατομικής περιοχής που εξετάζουμε^^ σε ολόκληρη την οθόνη ^^ έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη παρατήρηση των λεπτομερειών στην περιοχή που εξετάζουμε.
• Διαθέτει σύστημα DSP (Digital Signal Process)
• Ο έλεγχος της φωτεινότητας γίνεται ψηφιακά
• Διαθέτει ψηφιακή ρύθμιση της οξύτητας της εικόνας σε 3 βήματα (Digital Enhancement)
• Η μετάδοση της εικόνας σε Η/Υ γίνεται χωρίς απώλειες λόγω της ψηφιακής εξόδου που διαθέτει.
• Η αντλία αέρα-νερού διαθέτει δυο επίπεδα ρυθμίσεων.
• Διαθέτει ειδικό πληκτρολόγιο από το οποίο είναι δυνατός ο έλεγχος όλων των λειτουργιών του βιντεο-επεξεργαστή καθώς και των περιφερειακών^^ όπως βίντεο εκτυπωτή κτλ. 
• Υπάρχει η δυνατότητα^^ ακόμα και όταν παγώνουμε ένα συγκεκριμένο είδωλο^^ να εμφανίζεται στην οθόνη μια μικρή ζωντανή εικόνα για να εξασφαλίσει ότι η εξέταση θα συνεχιστεί με ασφάλεια.H χρονική διάρκεια του παγωμένου ειδώλου εξαρτάται από τον χρήστη.
• Παρέχει την δυνατότητα αποθήκευσης 50 διαφορετικών ρυθμίσεων.
• Παρέχει την δυνατότητα αποθήκευσης στοιχείων για 30 ασθενείς
• Δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να ρυθμίσει όλες τις λειτουργίες από το ενδοσκόπιο.
• Διαθέτει εξόδους 2 x RGB^^ 2 x Y/C^^ 1 x Composite (BNC)^^ 1x Digital
• Παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου πολλών συσκευών καταγραφής απευθείας με τη χρήση 4 διακοπτών στην κεφαλή χειριστηρίου των ενδοσκοπίων ή με τη χρήση διακοπτών στην μπροστινή επιφάνειά του (όπως video printer ^^ video recorder).
• Η αυξομείωση της φωτεινότητας ρυθμίζεται αυτόματα.
• Η ρύθμιση των χρωμάτων (κόκκινο – μπλε) γίνεται αυτόματα από τον βίντεο επεξεργαστή ψηφιακά^^ είτε πολύ απλά από τον ίδιο τον χρήστη σε 10 βήματα.
• Το επίπεδο φωτεινότητας ρυθμίζεται χειροκίνητα από το χειριστή ή αυτόματα από τον βίντεο επεξεργαστή με δύο τρόπους (average/peak).
• Η πηγή ψυχρού φωτισμού είναι ενσωματωμένη στον βίντεο επεξεργαστή^^ προσδίδοντας έτσι μεγαλύτερη εργονομία στο σύστημα.
 

Συνοδεύεται από κατάλληλο software της κατασκευάστριας εταιρείας PENTAX για την μεταφορά και αποθήκευση των εικόνων σε Η/Υ.