espa2
espa
English
BACK TO PRODUCTS
ΜCO 50 Plus
MANUFACTURER :
PRODUCT CATEGORY :
SPECIALTIES :
Η συσκευή laser διοξειδίου του άνθρακα MCO 50 είναι σύγχρονης τεχνολογίας^^ κατάλληλη για όλες τις χειρουργικές Laser επεμβάσεις στη δερματολογία και για την χειρουργική με ελεύθερο χέρι^^ για χειρουργική μέσω μικροσκοπίου και κολποσκοπίου καθώς και για ενδοσκοπική χειρουργική. Η ισχύς του συστήματος είναι 50W επί του ιστού με διαβαθμίσεις ισχύος της τάξεως του 1W για […]
DETAILED DESCRIPTION
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ACCESSORIES
RELATED FILES
VIDEO

Η συσκευή laser διοξειδίου του άνθρακα MCO 50 είναι σύγχρονης τεχνολογίας^^ κατάλληλη για όλες τις χειρουργικές Laser επεμβάσεις στη δερματολογία και για την χειρουργική με ελεύθερο χέρι^^ για χειρουργική μέσω μικροσκοπίου και κολποσκοπίου καθώς και για ενδοσκοπική χειρουργική.

Η ισχύς του συστήματος είναι 50W επί του ιστού με διαβαθμίσεις ισχύος της τάξεως του 1W για την ακριβή της ρύθμισης.

Είναι ιδιαίτερα μικρών διαστάσεων (290x450x1630mm με διπλωμένο τον βραχίονα) ενώ το βάρος της είναι ιδιαίτερα μικρό (62kg) επιτρέποντας την άνετη και χωρίς κόπο μετακίνησή του εντός των χώρων του χειρουργείου

Η δέσμη του (διοξείδιο του άνθρακα) είναι μήκους κύματος 10^^6μm πραγματοποιώντας άψογη κοπή με ελαφρά αιμόσταση. Η παραγωγή της δέσμης γίνεται με κύκλωμα κλειστού τύπου (sealed off) χωρίς να απαιτούνται εξωτερικές φιάλες αερίων για την τροφοδοσία της συσκευής.

Η παραγόμενη δέσμη CO2 είναι υψηλής ποιότητας εξασφαλίζοντας ικανοποιητικό εστιακό σημείο διαστάσεων 0.1^^ 0.20 και 0.32^^ για εστιακές αποστάσεις 50^^ 127 και 200mm αντίστοιχα.

Η συσκευή ελέγχεται απο μικροεπεξεργαστές για την απλή^^ ασφαλή και σωστή λειτουργία της.

Η παραγωγή του CO2 Laser γίνεται σε κλειστό κύκλωμα (SEALED OFF) και δεν απαιτούνται εξωτερικές φιάλες αερίων για την τροφοδοσία της συσκευής.

Η συσκευή διαθέτει ορατή φωτεινή δέσμη εντάσεως 2mW (635nm) μεταβλητής φωτεινότητας που καλύπτει όλες τις ανάγκες της χειρουργικής

Η ενέργεια αποδίδεται στον ιστό με τέσσερις τρόπους: α) συνεχόμενα (continuous wave) β) παλμικά με μεμονωμένους παλμούς (single pulse) και με επαναλαμβανόμενους παλμούς (repeated pulse) και γ) υπερπαλμικά με υψηλή ταχύτητα ρυθμού για επιφανειακή εξάχνωση (super pulse) με στιγμιαία ισχύ 500W και διάρκεια παλμού 0^^3ms και δ) κυκλικά επαναλαμβανόμενους παλμούς (cyclical repeated pulse).

Στην παλμική λειτουργία ο χρόνος διάρκειας του ενεργού παλμού ρυθμίζεται από 3msec έως 10 sec με τα ακόλουθα βήματα:

 • από 3 έως 10msec με βήματα του 1msec
 • από 10 έως 100msec με βήματα 10msec
 • από 0^^1 έως 1sec με βήματα 0^^1sec
 • από 1 έως 10sec με βήματα 1sec

  Ο χρόνος παύσης μεταξύ δύο ενεργών παλμών ρυθμίζεται από 3msec έως 10 sec με τα ακόλουθα βήματα:

 • από 3 έως 10msec με βήματα του 1msec
 • από 10 έως 100msec με βήματα 10msec
 • από 0^^1 έως 1sec με βήματα 0^^1sec
 • από 1 έως 10sec με βήματα 1sec

  H δέσμη laser κατευθύνεται μέσω ελαφρού αρθρωτού βραχίονα με ποικίλα ακραία εξαρτήματα. Διαθέτει ακραία εξαρτήματα με εστιακές αποστάσεις f 50 mm^^ f 127mm καθώς και f 200 mm^^ ειδικά οπτικά για ρινικές εφαρμογές και έχει εξαρτήματα για την κατεύθυνση της δέσμης υπό γωνία για κατεύθυνση της δέσμης υπό διαφορετικές γωνίες εντός κοιλοτήτων καθώς και εξαρτήματα προστασίας του ιστού που δεν πρέπει να εκτεθεί στη δέσμη Laser.

  Υπάρχουν οπτικές ενδείξεις (με την βοήθεια του ψηφιακού LCD Display) των κυρίως παραμέτρων όπως για παράδειγμα του χρόνου εφαρμογής^^ καθώς και της εφαρμοζόμενης ενέργειας^^ ανά πάσα στιγμή για τον έλεγχο της συσκευής καθώς και προειδοποιητικά μηνύματα κατά την λειτουργία της. Επίσης διαθέτει ενδείξεις για την σύνδεση με διάταξη Scanner δέσμης^^ μέσω της οποίας εξασφαλίζεται τη δυνατότητα εξάχνωσης (αφαίρεσης) ιστού τελείως επιφανειακά και χωρίς απανθράκωση. Η ικανότητα αυτή διατηρείται για ολόκληρη την κλίμακα ισχύος του μηχανήματος Laser και συνδυάζεται με όλα τα εξαρτήματα.

  Το εξάρτημα ηλεκτρονικής σάρωσης (scanner) είναι προγραμματιζόμενο και ελέγχεται από μικροεπεξεργαστές. Διαθέτει έξι διαφορετικά γεωμετρικά σχήματα (patterns) τα οποία είναι διαθέσιμα σε επτά διαφορετικά μεγέθη. Εξασφαλίζει ομοιογενή κατανομή της ενέργειας Laser σε όλη την επιφάνεια του γεωμετρικού σχήματος και επιπλέον επιτρέπει τον συνδυασμό εφαρμογής διαφορετικών γεωμετρικών σχημάτων. Κατά την κυκλική εκπομπή (cycle mode) είναι δυνατή η ακολουθία εφαρμογής διαφορετικών σχημάτων με ιδιαίτερες επιλεγμένες παραμέτρους. Ο εξαιρετικά μικρός χρόνος διάρκειας του παλμού της τάξεως των 0^^3 – 0^^6 ms (πολύ κάτω από το “thermal relaxation” χρόνο του δέρματος) εξασφαλίζει την μη θερμική καταστροφή του ιστού. Σαν αποτέλεσμα^^ οι διάφορες στιβάδες της επιδερμίδας απομακρύνονται μία – μία με μεγάλη ακρίβεια και ομοιόμορφα^^ χωρίς θερμική επιβάρυνση των κατωτέρων θηλοειδών στιβάδων του δέρματος. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη στην αισθητική προ της διαδικασίας αποκατάστασης του δέρματος. Τέλος^^ η επιπρόσθετη λειτουργία της μόνιμης σάρωσης (Permanent scanning) επιτρέπει την ταχεία^^ αποτελεσματική και υψηλής ακρίβειας αφαίρεση των βαθύτερων στιβάδων ιστού.

  Υπάρχει ενσωματωμένο σύστημα παροχής αερος για την προστασία των οπτικών μερών του μηχανήματος καθως και κατάλληλη υποδοχή για την σύνδεση των διαφόρων εξαρτημάτων με το σύστημα αυτό.

  Το σύστημα έχει την δυνατότητα αποθήκευσης 5 προκαθορισμένων laser πρωτοκόλλων για την ταχεία ανάκλησή τους προς άμεση χρήση. Η μνήμη αυτή είναι διαθέσιμη και όταν χρησιμοποιείται το εξάρτημα ηλεκτρονικής σάρωσης (scanner).

  Η ενεργοποίηση του laser γίνεται με ειδικό ποδοδιακόπτη

  Το σύστημα διαθέτει προστατευτικά γυιαλιά.

  Το σύστημα έχει την δυνατότητα προσαρμογής σε χειρουργικό μικροσκόπιο και κολποσκόπιο μέσω δύο τύπων μικροχειριστηρίου. Συγκεκριμένα συνδέεται με τα κάτωθι μικροχειριστήρια:

  Μικροχειριστήριο^^ τύπος Mini Point Micromanipulator (κωδ. 76-400-00) το οποίο εξασφαλίζει τη σύνδεση με μικροσκόπιο ή κολποσκόπιο^^ τον ακριβή έλεγχο και κατεύθυνση της δέσμης Laser καθώς επίσης και την αυξομείωση του μεγέθους κηλίδας εστίασης (εστίαση – απεστίαση) μέσω του μικροσκοπίου – κολποσκοπίου.

  Το Mini Point Micromanipulator έχει εύρος εστίασης από 200mm έως 400mm και εύρος αυξομείωσης κηλίδας από 0^^36mm έως 0^^76mm.

  Συγκεκριμένα:

 • Εστιακή απόσταση: 200mm 250mm 300mm 350mm 400mm
 • Μέγεθος κηλίδας: 0^^36mm 0^^47mm 0^^56mm 0^^65mm 0^^76mm

  Μικροχειριστήριο^^ τύπος Micro Point Micromanipulator (κωδ. 76-401-00) το οποίο εξασφαλίζει τη σύνδεση με μικροσκόπιο ή κολποσκόπιο^^ τον ακριβή έλεγχο και κατεύθυνση της δέσμης Laser καθώς επίσης και την αυξομείωση του μεγέθους κηλίδας εστίασης (εστίαση – απεστίαση) μέσω του μικροσκοπίου – κολποσκοπίου.

  Το Micro Point Micromanipulator έχει εύρος εστίασης από 200mm έως 400mm και εύρος αυξομείωσης κηλίδας από 0^^1mm έως 0^^15mm.

  Συγκεκριμένα:

 • Εστιακή απόσταση: 200mm 250mm 300mm 350mm 400mm
 • Μέγεθος κηλίδας: 0^^1mm 0^^12mm 0^^125mm 0^^13mm 0^^15mm

  Δυνατότητα προσαρμογής ενδοσκοπίων διαφόρων ειδικοτήτων.

 •     

  Accessibility Toolbar