espa2
espa
English
BACK TO PRODUCTS
Explorer
MANUFACTURER :
PRODUCT CATEGORY :
SPECIALTIES :
Eίναι διαγνωστική μονάδα μέτρησης της Οστικής πυκνότητας^^ ολοκλήρου του σώματος αλλά και τμημάτων αυτού σύγχρονης τεχνολογίας . Το EXPLORER διαθέτει γεωμετρία δέσμης πραγματικού FAN BEAM^^ μονής ισοκεντρικής διέλευσης παράλληλης ως προς το σώμα του εξεταζόμενου και όχι μαιανδριακής κίνησης όπως άλλα μηχανήματα ελαχιστοποιώντας έτσι τα φαινόμενα επικάλυψης κατά τη διάρκεια της σάρωσης. Αντίθετα^^ τα μηχανήματα […]
DETAILED DESCRIPTION
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ACCESSORIES
RELATED FILES
VIDEO

Eίναι διαγνωστική μονάδα μέτρησης της Οστικής πυκνότητας^^ ολοκλήρου του σώματος αλλά και τμημάτων αυτού σύγχρονης τεχνολογίας . Το EXPLORER διαθέτει γεωμετρία δέσμης πραγματικού FAN BEAM^^ μονής ισοκεντρικής διέλευσης παράλληλης ως προς το σώμα του εξεταζόμενου και όχι μαιανδριακής κίνησης όπως άλλα μηχανήματα ελαχιστοποιώντας έτσι τα φαινόμενα επικάλυψης κατά τη διάρκεια της σάρωσης. Αντίθετα^^ τα μηχανήματα άλλων κατασκευαστών χρησιμοποιούν δέσμες που κινούνται μαιανδρικά και κάθετα ως προς τον ασθενή^^ με αποτέλεσμα να δημιουργούνται φαινόμενα επικάλυψης (overlapping)^^ όπως συμβαίνει και στα pencil beam μηχανήματα. Στις περιπτώσεις αυτές η ακρίβεια υποβιβάζεται^^ δημιουργείται ασάφεια στην εικόνα και ο διαχωρισμός των σπονδύλων γίνεται δύσκολος.

Ο κορυφαίος κατασκευαστικός Οίκος HOLOGIC εισήγαγε πρώτος την τεχνολογία FAN BEAM εγκαινιάζοντας μία νέα εποχή στο χώρο της οστεοπυκνομετρίας

Χρησιμοποιεί δύο ξεχωριστές^^ χρονικά εναλλασσόμενες ενεργειακές στάθμες στα 140 KVP και 100 KVP^^ οι οποίες παράγονται πρωτογενώς από την λυχνία των ακτίνων Χ.^^ χωρίς την παρεμβολή φίλτρων όπως συμβαίνει στα μηχανήματα των υπολοίπων κατασκευαστών^^ γεγονός που έχει τα εξής πλεονεκτήματα :

-Σαφέστερη και χωρίς σκεδαζόμενες ενέργειες ακτινοβολία
-Βέλτιστο διαχωρισμό μαλακών ιστών και οστών
-Ισχυρή δέσμη ικανή να διαπεράσει μεγαλόσωμους ασθενείς χωρίς αύξηση του χρόνου εξέτασης. Επιπλέον οι χρησιμοποιούμενες από τη HOLOGIC ενέργειες είναι οι υψηλότερες άρα και πιο διεισδυτικές από οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα και επομένως το EXLORER με την ενεργειακή διαφορά των 40ΚVp παρέχει την καλύτερη διακριτική ικανότητα (Resolution) από οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα.

Διαθέτει το πληρέστερο και πλέον εκτεταμένο λογισμικό (software) με πρωτόκολλα εξετάσεων όπως : 

-πρωτόκολλο εξέτασης οσφυικών σπονδύλων
-μηριαίου οστού
-πηχεοκαρπικών οστών
-πρωτόκολλο πλάγιας εξέτασης σπονδύλων O2-O3-Ο4 με μετακίνηση του ασθενή
-ανάλυση μη κανονικών περιοχών/σκολιώσεως
-πρωτόκολλο παιδιατρικής εξέτασης οσφυικών σπονδύλων (Ο1-Ο2-Ο3-Ο4)
-Πρωτόκολλο αυτόματης ανάλυσης εξέτασης οσφυικών σπονδύλων και μηριαίου οστού.
-Πρωτόκολλο Dual HipTM Analysis
-Πρωτόκολλο WHOLE BODY Ολοκλήρου του σώματος (optional)
-Πρωτόκολλο Body Composition Analysis (optional)
-Πρόγραμμα QDR Quick Help
-Πρόγραμμα QDR One Page report
-Πρόγραμμα Ιnternet Access – Ready Software
-Αφαίρεση μεταλλικής πρόθεσης ισχίου
-Εξέταση γενικών περιοχών ενδιαφέροντος


   Body Composition Analysis

Διαθέτει διάταξη από 54 πολυκάναλους ανιχνευτές ή νεότατης ψηφιακής τεχνολογίας^^ τύπου CdWO4^^ ικανούς να ανιχνεύουν άμεσα και τις δύο ενεργειακές στάθμες (multi element detector array).

Διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμό ανιχνευτών από οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα και ως εκ τούτου εξασφαλίζει τη λήψη του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού δεδομένων και ανυπέρβλητη ακρίβεια αποτελεσμάτων.

Έχει δυνατότητα πλήρους αυτοβαθμονόμησης pixel by pixel καθόλη τη διάρκεια της χρήσης του^^ συνεχώς^^ με εσωτερικό πατενταρισμένο σύστημα αναφοράς χωρίς να απαιτείται η παρέμβαση του χρήστη. Αυτό εξασφαλίζει άριστη ακρίβεια μετρήσεων και άριστη επαναληπτικότητα ακόμη και σε περίπτωση αντικατάστασης^^ επισκευής της ακτινολογικής λυχνίας ή της ανιχνευτικής διάταξης. Μέσω του Automatic Internal Reference System που διαθέτει ένα περιστρεφόμενο δίσκο με ομοιώματα ιστών και οστού γνωστής πυκνότητας^^ εξασφαλίζεται μακροχρόνια (long-term) επαναληψιμότητα των μετρήσεων. Επιπλέον οι μετρήσεις είναι ανεξάρτητες του μηχανήματος που εκτελεί την εξέταση – follow up ασθενών και επομένως η επαναληπτική εξέταση μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα HOLOGIC και σε πολύ λιγότερο χρονικό διάστημα^^ πράγμα που ΔΕΝ συμβαίνει με μηχανήματα άλλων κατασκευαστών.

Το EXPLORER διαθέτει εξαιρετικά σύντομους χρόνους σάρωσης και εξέτασης. Σχετικοί χρόνοι αναγράφονται στα επισυναπτόμενα τεχνικά εγχειρίδια. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον minimum χρόνο σάρωσης της οσφυικής μοίρας που είναι μόνο 90 sec.

Πραγματοποιεί άριστες μετρήσεις της οστικής πυκνότητας ακόμη και σε υπερβολικά παχείς ή μικρούς ασθενείς. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα διεθνώς καθώς και οι περισσότερες φαρμακευτικές εταιρείες που παράγουν φάρμακα για την θεραπεία της οστεοπόρωσης πραγματοποιούν τις κλινικές τους έρευνες χρησιμοποιώντας τις συσκευές του Οίκου HOLOGIC.

Accessibility Toolbar