espa2
espa
English
BACK TO PRODUCTS
HORIZON
MANUFACTURER : HOLOGIC
PRODUCT CATEGORY :
SPECIALTIES :
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ To νέο πρωτοποριακό σύστημα μέτρησης οστικής πυκνότητας HORIZON του κατασκευαστικου οικου HOLOGIC διαθέτει πλήρως ανασχεδιασμένη πλατφόρμα ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Επιπρόσθετα από τις εξετάσεις μέτρησης οστικής πυκνότητας στις κρίσιμες ανατομικές περιοχές παρέχεται πλέον η δυνατότητα απεικόνισης καταγμάτων τα οποία δεν ήταν ορατά στις εξετάσεις ρουτίνας^^ όπως το ATYPICAL FEMURE  FRACTURE (AFF). Το HORIZON […]
DETAILED DESCRIPTION
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ACCESSORIES
RELATED FILES
VIDEO
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

To νέο πρωτοποριακό σύστημα μέτρησης οστικής πυκνότητας HORIZON του κατασκευαστικου οικου HOLOGIC διαθέτει πλήρως ανασχεδιασμένη πλατφόρμα ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Επιπρόσθετα από τις εξετάσεις μέτρησης οστικής πυκνότητας στις κρίσιμες ανατομικές περιοχές παρέχεται πλέον η δυνατότητα απεικόνισης καταγμάτων τα οποία δεν ήταν ορατά στις εξετάσεις ρουτίνας^^ όπως το ATYPICAL FEMURE  FRACTURE (AFF).

Το HORIZON διαθέτει νεότατης  τεχνολογίας και υψηλής ανάλυσης ανιχνευτή (ceramic detector)^^ υψηλής συχνότητας παλμική γεννήτρια και εσωτερικό αυτόματο συστημα βαθμονόμησης για υψηλή ακριβεια στην λήψη δεδομένων.

Μέσω του HORIZON είναι πλέον εφικτή η εκτίμηση και απεικόνιση καταγμάτων^^ καρδιοαγγειακών παθήσεων^^ παχυσαρκίας^^ σπλαχνικού λίπους και άλλων μεταβολικών νοσημάτων κατά τη διάρκεια μίας μόνο εξέτασης.
Επιπλέον διαθέτει εξειδικευμένο και αποκλειστικά χρησιμοποιούμενο από τη HOLOGIC  λογισμικό APEX™ με πολλά εξειδικευμένα εργαλεία^^ όπως:
-Aυτόματο PASS/FAIL Quality Control
-Δυνατότητα Απεικόνισης με Single Energy
-Window/Level Control για βελτιστοποίηση εικόνας
-Express Exam™ Workflow Management
-OneTime™ Auto Analysis με Ιστόγραμμα
-ProTech with DXApro™
-Auto Hip Positioning
-Δυνατότητα Reposition/Rescan
-Αυτόματη σύγκριση εξετάσεων για επαναλαμβανόμενες εξετάσεις
-QDR OnePage™ Report με Rate of Change Assessment
-FRAX® 10 Year Fracture Assessment
-Νέο εξειδικευμένο New Dual Hip™ Report
-Νέο εξειδικευμένο  Report Writer DX™
Το HORIZON διαθέτει διάταξη από 64 – 216 πολυκάναλους ανιχνευτές (4mm)^^ νεότατης ψηφιακής τεχνολογίας^^ τύπου GADOX (Gadolinium Sulfoxylate) ικανούς να ανιχνεύουν άμεσα και τις δύο ενεργειακές στάθμες (multi element detector array).
Διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμό ανιχνευτών από οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα και ως εκ τούτου εξασφαλίζει τη λήψη του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού δεδομένων και ανυπέρβλητη ακρίβεια στη λήψη αποτελεσμάτων.
 
Διαθέτει τα κάτωθι εξεταστικά πρωτόκολλα:

a. Πρωτόκολλο Οσφυϊκών σπονδύλων (Ο1-Ο2-Ο3-Ο4).

b. Πρωτόκολλο εξέτασης ισχίου με επιμέρους ανάλυση στον ατομικό αυχένα^^ το τρίγωνο ward και τροχαντήρα.

c. Πρωτόκολλο ταυτόχρονης εξέτασης των δύο ισχίων (dual hip).

d. Πρωτόκολλο μετρήσεων γεωμετρικών παραμέτρων του ισχίου HIP STRACTURAL ANALYSIS  για περαιτέρω ανάλυση της εσωτερικής δομής του ισχίου.  Μέσω του HIP STRUCTURAL ANALYSIS που διατίθεται αποκλειστικά στα μηχανήματα ΗOLOGIC^^ προσδιορίζεται η βιο-μηχανική ισχύς και η γεωμετρία του ισχίου ενώ καθορίζεται αποτελεσματικά η αντοχή τους σε συνάρτηση με τις πιέσεις που δέχεται.

e. Ορθοπαιδικό πρωτόκολλο με δυνατότητα αφαίρεσης μεταλλικών προθέσεων^^ μέσω του πρωτοκόλλου Prosthetic Hip.

f. Πρωτόκολλο ολόσωμης μέτρησης οστικής πυκνότητας. Στο πρωτόκολλο ολόσωμης μέτρησης WHOLE BODY υπάρχει δυνατότητα ανάλυσης υποπεριοχών δίδοντας επιμέρους αποτελέσματα για κάθε υποπεριοχή (sub regions) . Ειδικότερα το ΗΟRIZON Wi κατά την ολόσωμη μέτρηση μπορεί να αξιολογήσει την οστική πυκνότητα BMD σε μέχρι 10 προσαρμοζόμενες υποπεριοχές με δυνατότητα επιλογής από το χρήστη για περαιτέρω ανάλυση και ειδκή παρακολούθηση.

g. Πρωτόκολλο εξέτασης αντιβραχίου FOREARM. Κατά την εξέταση αντιβραχίου λαμβάνονται αποτελέσματα για τις περιοχές Ultra-distal (κερκιδωλένια άρθρωση)^^ MID ^^ 1/3 distal και για το σύνολό τους TOTAL.

h. Δυνατότητα σύγκρισης εικόνων με παλαιότερες εξετάσεις καθώς και σχετικά συγκριτικά αποτελέσματα μέσω του Rate Of Change Report.  Επιπλέον^^ παρέχει δυνατότητα ελέγχου της εξέλιξης του ασθενούς κατά τις επαναληπτικές εξετάσεις^^ με προβολή έγχρωμων  εικόνων παλαιότερων εξετάσεων^^ διευκολύνοντας έτσι τον γιατρό να εντοπίσει τις εκάστοτε αυξομειώσεις

i.  Εκτίμηση πιθανότητας κατάγματος σε βάθος 10ετίας. Eιδικότερα διαθέτει το τελευταίας τεχνολογίας πρόγραμμα FRAX  (World Health Organization 10-year Fracture Risk Assessment). Σύμφωνα με τον WHO^^ η παράμετρος FRAX είναι η πλέον σημαντική στον καθορισμό των ασθενών με υψηλό βαθμό επικινδυνότητας καταγμάτων και για περίοδο δέκα (10) ετών.  Συνδυάζει έντεκα (11) από τους υψηλότερους παράγοντες κινδύνου^^ συμπεριλαμβανομένης ηλικίας^^ προσωπικό και οικογενειακό ιστορικό^^ πληθυσμιακή ομάδα προσδόκιμο ζωής κλπ. και δίνει υψηλής αξιοπιστίας αποτελέσματα που δεν είναι δυνατό να ληφθούν μόνο μέσω του κλασικού FRACTURE RISK που βασίζεται κυρίως στο T-score.  

j. Δυνατότητα δημιουργίας πλήρους αναφοράς της εκτίμησης κινδύνου  κατάγματος συνδυάζοντας αποτελέσματα από πολλαπλά εξεταστικά πρωτόκολλα^^ μέσω του FRAX Intergrated Report.

k. Παιδιατρικό πρωτόκολλο (Pediatric Protocol & Pediatric Whole Body) με δυνατότητα εξετάσεων: παιδιατρικού ισχίου^^ οσφυϊκής^^ ολόσωμης σάρωσης και την εξαγωγή καμπυλών-γραφικών παραστάσεων αναφοράς αποτελεσμάτων.

l. Πρωτόκολλο ποσοτικής ανάλυσης της σύστασης του σώματος (ποσοστό  λίπους – μυϊκών ιστών) Advanced Body Composition Analysis.  Πραγματοποιείται μέσω του πρωτοκόλλου ολόσωμης μέτρησης χωρίς να απαιτείται επιπλέον σάρωση και παρέχει αποτελέσματα υψηλής ακρίβειας.  Παρέχεται έγχρωμη απεικόνιση των περιοχών λίπους^^ μυϊκής μάζας^^ οστικής μάζας καθώς και υψηλής ακρίβειας αποτελέσματα τόσο ολόκληρου του σώματος όσο και υποπεριοχών καθοριζομένων από το χρήστη^^ ποσοστιαία αλλά και με απόλυτες αριθμητικές τιμές. 

m. Πρόγραμμα ψηφιακής ακτινογραφίας της σπονδυλικής στήλης INSTANT VERTEBRAL ASSESSMENT (IVA) σε 12 σπονδύλους^^ σε 15 μόλις sec^^ και με λιγότερο από 1% της δόσης της κοινής ακτινογραφίας.  Επιπλέον^^ η εξέταση πραγματοποιείται τόσο σε προσθιοπίσθια όσο και σε πλάγια λήψη^^ ενώ πραγματοποιείται ταυτόχρονα ποσοτική μορφομετρική ανάλυση^^ QUANTITATIVE MORPHOMETRY.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Intuitive design, innovative tools and a comprehensive platform — these features are fully incorporated into the Horizon DXA family of bone densitometry systems. The systems are easy to use, featuring a graphical user interface that streamlines the exam process from start to finish. Each system also incorporates a wealth of innovative tools to improve workflow, accelerate productivity and simplify communication and collaboration with other clinicians.

And unlike any other bone densitometry technology, the Horizon DXA system allows practices to assess multiple chronic diseases in a single visit, benefiting:

o Patients, with its great comfort, fast exam times and low-dose X-rays.

o Practioners, by giving them an expanded range of highly valued clinical services to help them build the success of their practices.

In short, the Horizon DXA system delivers remarkable, high-resolution images designed to enrich lives — yours and your patients.

 

Accessibility Toolbar