espa2
espa
English
BACK TO PRODUCTS
ME 200
MANUFACTURER :
PRODUCT CATEGORY :
SPECIALTIES :
NULL
DETAILED DESCRIPTION
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ACCESSORIES
RELATED FILES
VIDEO

Η ΜΕ 200 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ MARTIN^^ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΤΕΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Είναι κατάλληλη για όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις^^ όπως αρθροσκοπικές^^ γενικής χειρουργικής^^ οφθαλμολογίας^^ νευροχειρουργικής^^ αγγειοχειρουργικής^^ ορθοπεδικής^^ χειρουργικής ενδοκυστικών όγκων^^ καρδιοχειρουργικής^^ και γενικά για όλες τις ενδοσκοπικές (λαπαροσκοπικές^^ ΩΡΛ κ.λ.π.) επεμβάσεις.

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

H συσκευή εργάζεται σε ιδιαίτερη συχνότητα για τομή και ιδιαίτερη συχνότητα για αιμόσταση^^ ώστε να επιτυγχάνονται οι ιδανικές συνθήκες λειτουργίας της.

Για αυτό ακριβώς το λόγο φέρει χωριστές γεννήτριες και παρέχουν διαφορετικά είδη ρευμάτων^^ ως κάτωθι:

I. Γεννήτρια για τομή συχνότητας 500KHz που βάσει διεθνών προδιαγραφών είναι η πλέον κατάλληλη συχνότητα για τομή με την ελαχιστότατη βλάβη του ιστού.

II. Γεννήτρια για διπολική χρήση με ειδικό ρεύμα BICOAGULATION κατάλληλο για νευροχειρουργική^^ αγγείο-χειρουργική^^ πλαστική χειρουργική μικροχειρουργική και ενδοσκοπικές επεμβάσεις.

Με τη μέθοδο αυτή του BICOAGULATION μπορεί ο χειρουργός να εκτελεί ακριβείς και σε πολύ μικρό χώρο διαθερμοπηξίες.

Kατ’ αυτόν τον τρόπο περιοριζόμαστε στην αιμόσταση ή τομή αγγείου προς αγγείο χωρίς να επηρεάζονται καθόλου τα συνορεύοντα νεύρα ή ιστοί.

Το υψηλής συχνότητας ρεύμα με την διπολική αιμόσταση^^ δεν είναι γειωμένο ώστε το ρεύμα να ρέει μεταξύ των μεταλλικών άκρων της λαβίδας^^ χωρίς να διέρχεται μέσω του σώματος του ασθενούς και είναι κατάλληλο για τις περιπτώσεις που παραπάνω αναφέραμε (δεν χρησιμοποιείται ουδέτερο ηλεκτρόδιο).

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ 200

1. Με τη χρήση ειδικού κομβίου (MICRO) παρέχεται στην έξοδο όλων των γεννητριών το 1/3 της ισχύος – δοσολογίας που έχει ήδη επιλεγεί.

Το πλεονέκτημα είναι ότι με μία μόνο κίνηση παρέχεται μικρότερη ισχύς εφόσον αυτή είναι επιθυμητή χωρίς να απαιτείται εκ νέου ρύθμιση των ενδείξεων της συσκευής. Μετά το πέρας της εργασίας με τη χρήση του ίδιου κομβίου (MICRO) η αρχική ισχύς επανεμφανίζεται. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ευαίσθητες εφαρμογές νευροχειρουργικής ή μικροχειρουργικής.

2. Η ρύθμιση της ισχύος μπορεί να γίνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις της επέμβασης.

Έτσι η ΜΕ 200 είναι μία υψηλής συχνότητας γεννήτρια ικανή να αντεπεξέλθει σε επεμβάσεις όπου είναι αναγκαία χαμηλής ισχύος επίπεδα (μικρό-χειρουργική) αλλά και σε άλλες όπου απαιτούνται υψηλότερα επίπεδα ισχύος.

3. Επτά διαφορετικές δυνατότητες χρήσης (επτά διαθέσιμοι τύποι ρεύματος) :

 • αιμόσταση spray
 • εξ΄επαφής
 • τέσσερις τύποι τομών ανάλογα με το βάθος και το βαθμό αιμόστασης
 • διπολική αιμόσταση.

  4. Οι ψηφιακές ενδείξεις αφορούν την δοσολογία που το όργανο αποδίδει. Αυτό συνεπάγεται ευκολία στη χρήση μια και με μία ματιά ο χειρουργός γνωρίζει την απόδοση της συσκευής από μακριά.

  5. Για πρώτη φορά λειτουργούν δύο ξεχωριστές γεννήτριες (μονοπολικού – διπολικού ρεύματος) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα (διπλή εφαρμογή). Γεγονός που επιτρέπει ταυτόχρονη εργασία – επέμβαση δύο χειρουργών σε δύο διαφορετικά σημεία του ασθενούς.

  6. Διαθέτει δύο ξεχωριστές εξόδους για μονοπολική χρήση και έξοδο για διπολική χρήση.

  7. Διαθέτει σύστημα αυτομάτου ελέγχου αιμόστασης (monopolar^^ bipolar) για την αποφυγή τοπικών υπερθερμάνσεων και καταστροφής των ιστών.

  8. Διαθέτει πλήρη σειρά από εξαρτήματα πολύ υψηλής ποιότητας απόδοσης^^ όπως ηλεκτρόδια και εργονομικά σχεδιασμένές χειρολαβές με ή χωρίς χειροδιακόπτες^^ ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις ανάγκες της καθημερινής ηλεκτροχειρουργικής τεχνικής.

  ΛΙΑΝ ΥΨΗΛΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Σύμφωνα με τις τελευταίες απαιτήσεις των γερμανικών και διεθνών κανονισμών η ΜΕ 200 διαθέτει :

  α) Μόνιμα συνδεδεμένο καλώδιο με την χειρολαβή ηλεκτροδίων καθώς επίσης και στην πλάκα γείωσης^^ σύμφωνα με το IEC 601-2-2^^ άρθρο 44.6^^ μέρος b.b. για ασφάλεια στο χειρουργείο. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό οι χειρολαβές πρέπει να είναι 100% υδατοστεγείς. Έτσι είναι απαραίτητο να είναι μόνιμα συνδεδεμένες με το αντίστοιχο καλώδιο.

  Η παλαιότερη γενιά των διαθερμιών δεν πληρούσε τους όρους αυτών των κανονισμών ασφαλείας οι οποίοι υποχρεωτικά πλέον πρέπει να εφαρμόζονται από κάθε κατασκευαστική εταιρεία διαθερμιών. Η MARTIN έχει δώσει την απάντησή της σ΄αυτή τη συμμόρφωση^^ κατασκευάζοντας τη νέα γενιά των διαθερμιών της. Η ανταπόκριση των διαθερμιών αυτών προς τους νέους αυτούς κανονισμούς διασφαλίζει το γιατρό και τον ασθενή από ενδεχόμενα ατυχήματα.

  β) Ηλεκτρονικό κύκλωμα ασφαλείας εκπέμπει οπτικό και ακουστικό σήμα στην περίπτωση που η πλάκα γείωσης έχει ηλεκτρικά αποσυνδεθεί (εάν π.χ. το καλώδιο έχει κοπεί αλλά δεν φαίνεται).

  γ) Δεν προκαλεί παρεμβολές στα monitors^^ ούτε επηρεάζεται από τη χρήση απινιδωτών.

  Η τιμή ρευμάτων διαρροής είναι σύμφωνα με τον κανονισμό της IEC 601 P.

  Xαρακτηρίζεται με βαθμό ασφαλείας Ι κατά τους Γερμανικούς κανονισμούς του F.S.G. Έχει έγκριση του TUV και ISO 9001.

  ΛΙΑΝ ΥΨΗΛΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

 • Ο μηχανισμός της συσκευής είναι υδατοστεγώς κλεισμένος.
 • Ο χειρισμός της συσκευής^^ εκτός από τους τρεις περιστροφικούς διακόπτες^^ επιτυγχάνεται σχεδόν με διακόπτες αφής. Έτσι εφ’ ενός η απολύμανση είναι εύκολη και αφ’ ετέρου αποφεύγονται οι εσοχές και γωνίες που γίνονται εστίες μολύνσεων.
 • Ολόκληρο το εξωτερικό περίβλημα είναι κατασκευασμένο από χάλυβα επικαλυμμένο με ειδικά στρώματα βαφής που το καθιστά μη αγώγιμο^^ ανθεκτικό σε κραδασμούς και δεν οξειδώνεται από τα απολυμαντικά. Επίσης είναι ανθεκτικό σε θερμοκρασίες +10οC έως +400C και ατμοσφαιρική πίεση 700-1200 Pa.
 • Οι γεννήτριες δεν χρειάζονται σύστημα εξαερισμού.

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 • Όλα τα κομβία χειρισμού (και οι συνδέσεις) είναι τοποθετημένα στο πρόσθιο τμήμα της συσκευής.
 • Όλοι οι χειρισμοί γίνονται από περιορισμένο αριθμό κομβίων επαφής και επιπλέον ελέγχονται από φωτεινές ενδείξεις.
 • Τα σύμβολα που παρουσιάζουν τις λειτουργίες είναι απλά^^ ευδιάκριτα.
 • Έχει δεκαδικό έλεγχο δοσολογίας με ψηφιακή παρουσίαση.
 • Έχει σταθεροποίηση ρεύματος εξόδου για οποιαδήποτε διακύμανση (+^^-) 20% της τάσης εισόδου.

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 • Το σύστημα BI-CO-MATIC που αντικατέστησε το παλαιό του σπινθηρισμού^^ δεν επιτρέπει την συγκόλληση των ιστών κατά την διάρκεια της διαθερμοπηξίας.
 • Η χρήση της διαθερμίας ΜΕ 200 μπορεί να επιτυγχάνεται είτε με χειροδιακόπτη ή με ποδοδιακόπτη σε όλες τις περιπτώσεις τομής ή αιμόστασης.
 • Η σύνδεση όλων των τμημάτων της συσκευής εναποθηκεύεται στη μνήμη κατά το κλείσιμο της συσκευής και αμέσως μόλις ξαναενεργοποιηθεί^^ οι φωτεινές ενδείξεις εμφανίζονται πάλι.

  ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

  MACRO MODE

 • ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ SPRAY
 • COAGULATION 100W σε 500 Οhms
 • ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΕΞ ΕΠΑΦΗΣ (CONTACT COAGULATION) 175W σε 300 Οhms
 • ΤΟΜΗ CUTTING I 175W σε 500 Οhms
 • ΤΟΜΗ CUTTING II 175W σε 500 Ohms
 • ΤΟΜΗ CUTTING III 175W σε 500 Οhms
 • ΤΟΜΗ CUTTING IV 175W σε 500 Οhms

  ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ

 • (BIPOLAR GOAGULATION) 70W σε 100 Οhms

  MICRO MODE

 • ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ SPRAY COAGULATION 35W σε 500 Οhms
 • ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΕΞ ΕΠΑΦΗΣ (CONTACT COAGULATION) 60W σε 300 Οhms
 • ΤΟΜΗ CUTTING I 60W σε 500 Οhms
 • ΤΟΜΗ CUTTING II 60W σε 500 Ohms
 • ΤΟΜΗ CUTTING III 60W σε 500 Οhms
 • ΤΟΜΗ CUTTING IV 60W σε 500 Οhms
 • ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ (BIPOLAR GOAGULATION) 20W σε 100 Οhms

  Διαστάσεις : 135mm x 405mm x 380mm (Yψος x Πλάτος x Bάθος)

  Βάρος : 9^^6 Kg

 • Accessibility Toolbar