espa2
espa
English
BACK TO PRODUCTS
ME MB1
MANUFACTURER :
PRODUCT CATEGORY :
SPECIALTIES :
NULL
DETAILED DESCRIPTION
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ACCESSORIES
RELATED FILES
VIDEO

Η ΜΕ MB1 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ MARTIN^^ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΤΕΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Είναι κατάλληλη για όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις γιατί ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις της γενικής χειρουργικής^^ οφθαλμολογίας^^ νευροχει-ρουργικής^^ αγγειοχειρουργικής^^ ορθοπεδικής^^ χειρουργικής ενδοκυστικών όγκων^^ καρδιοχειρουργικής^^ για τομές υπό το ύδωρ ειδικά για τις εφαρμογές σε αφαίρεση προστάτου διουρηθρικώς και για ουρολογικές ενδοσκοπικές επεμβάσεις.

Λ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

H συσκευή εργάζεται σε ιδιαίτερη συχνότητα για τομή και ιδιαίτερη συχνότητα για αιμόσταση ελέγχεται συνεχώς από μικροεπεξεργαστές^^ ώστε να επιτυγχάνονται οι ιδανικές συνθήκες λειτουργίας της.

Για αυτό ακριβώς το λόγο φέρει χωριστές γεννήτριες και παρέχουν διαφορετικά είδη ρευμάτων^^ ως κάτωθι:

I. Γεννήτρια για τομή συχνότητας 450ΚΗz που βάσει διεθνών προδιαγραφών είναι η πλέον κατάλληλη συχνότητα για τομή με την ελαχιστότατη βλάβη του ιστού.

II. Γεννήτρια για διπολική χρήση με ειδικό ρεύμα BICOAGULATION κατάλληλο για νευροχειρουργική^^ αγγειοχειρουργική^^ πλαστική χειρουργική και μικροχειρουργική.

Με τη μέθοδο αυτή του BICOAGULATION μπορεί ο χειρουργός να εκτελεί ακριβείς και σε πολύ μικρό χώρο διαθερμοπηξίες.

Kατ’ αυτόν τον τρόπο περιοριζόμαστε στην αιμόσταση ή τομή αγγείου προς αγγείο χωρίς να επηρεάζονται καθόλου τα συνορεύοντα νεύρα ή ιστοί.

Το υψηλής συχνότητας ρεύμα με την διπολική αιμόσταση^^ δεν είναι γειωμένο ώστε το ρεύμα να ρέει μεταξύ των μεταλλικών άκρων της λαβίδας^^ χωρίς να διέρχεται μέσω του σώματος του ασθενούς και είναι κατάλληλο για τις περιπτώσεις που παραπάνω αναφέραμε (δεν χρησιμοποιείται ουδέτερο ηλεκτρόδιο).

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ MB1

1. Η ρύθμιση της ισχύος μπορεί να γίνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις της επέμβασης. Έτσι η ΜΕ MB1 είναι μία υψηλής συχνότητας γεννήτρια ικανή να ανταπεξέλθει σε επεμβάσεις όπου είναι αναγκαία χαμηλής ισχύος επίπεδα (μικρο-χειρουργική) αλλά και σε άλλες όπου απαιτούνται υψηλότερα επίπεδα ισχύος.

2. Πέντε διαφορετικές δυνατότητες χρήσης (πέντε διαθέσιμοι τύποι ρεύματος) :

 • Αιμόσταση από απόσταση (SPRAY COAGULATION)
 • Αιμόσταση εξ’επαφής (CONTACT GOAGULATION)
 • Αιμόσταση διπολική (BI-COAGULATION)
 • Τέσσερις τύποι τομής (CUTTING 1^^ 2) ανάλογα με το βάθος και τον βαθμό της αιμόστασης.

  3. Για πρώτη φορά λειτουργούν δύο ξεχωριστές γεννήτριες (μονοπολικού – διπολικού ρεύματος) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα (διπλή εφαρμογή). Γεγονός που επιτρέπει ταυτόχρονη εργασία – επέμβαση δύο χειρουργών σε δύο διαφορετικά σημεία του ασθενούς.

  4. Διαθέτει σύστημα αυτομάτου ελέγχου αιμόστασης (monopolar^^ bipolar) γιά την αποφυγή τοπικών υπερθερμάνσεων πράγμα που αποκλείει την απανθράκωση και την προσκόλληση των ιστών.

  5. Διαθέτει πλήρη σειρά από εξαρτήματα πολύ υψηλής ποιότητας απόδοσης^^ όπως ηλεκτρόδια και εργονομικά σχεδιασμένές χειρολαβές με ή χωρίς χειροδιακόπτες^^ ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις ανάγκες της καθημερινής ηλεκτροχειρουργικής τεχνικής.

  ΛΙΑΝ ΥΨΗΛΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Σύμφωνα με τις τελευταίες απαιτήσεις των γερμανικών και διεθνών κανονισμών η ΜΕ MB1 διαθέτει :

  I. Μόνιμα συνδεδεμένο καλώδιο με την χειρολαβή ηλεκτροδίων καθώς επίσης και στην πλάκα γείωσης^^ σύμφωνα με το IEC 601-2-2^^ άρθρο 44.6^^ μέρος b.b. για ασφάλεια στο χειρουργείο.

  Σύμφωνα με το άρθρο αυτό οι χειρολαβές πρέπει να είναι 100% υδατοστεγείς. Έτσι είναι απαραίτητο να είναι μόνιμα συνδεδεμένες με το αντίστοιχο καλώδιο.

  Η παλαιότερη γενιά των διαθερμιών δεν πληρούσε τους όρους αυτών των κανονισμών ασφαλείας οι οποίοι υποχρεωτικά πλέον πρέπει να εφαρμόζονται από κάθε κατασκευαστική εταιρεία διαθερμιών. Η MARTIN έχει δώσει την απάντησή της σ΄ αυτή τη συμμόρφωση^^ κατασκευάζοντας τη νέα γενιά των διαθερμιών της. Η ανταπόκριση των διαθερμιών αυτών προς τους νέους αυτούς κανονισμούς διασφαλίζει το γιατρό και τον ασθενή από ενδεχόμενα ατυχήματα.

  Ηλεκτρονικό κύκλωμα ασφαλείας εκπέμπει οπτικό σήμα στην περίπτωση που η πλάκα γείωσης έχει ηλεκτρικά αποσυνδεθεί (εάν π.χ. το καλώδιο έχει κοπεί αλλά δεν φαίνεται).

  II. Δεν προκαλεί παρεμβολές στα monitors^^ ούτε επηρεάζεται από τη χρήση απινιδωτών.

  Η τιμή ρευμάτων διαρροής είναι σύμφωνα με τον κανονισμό της IEC 601 P.

  Xαρακτηρίζεται με βαθμό ασφαλείας Ι κατά τους Γερμανικούς κανονισμούς του F.S.G. Έχει έγκριση του TUV και ISO 9001.

  ΛΙΑΝ ΥΨΗΛΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

  Ο μηχανισμός της συσκευής είναι υδατοστεγώς κλεισμένος.

  Ολόκληρο το εξωτερικό περίβλημα είναι κατασκευασμένο από χάλυβα επικαλυμμένο με ειδικά στρώματα βαφής που το καθιστά μη αγώγιμο^^ ανθεκτικό σε κραδασμούς και δεν οξειδώνεται από τα απολυμαντικά. Επίσης είναι ανθεκτικό σε θερμοκρασίες +10οC έως +400C και ατμοσφαιρική πίεση 700-1200 Pa.

  Οι γεννήτριες δεν χρειάζονται σύστημα εξαερισμού.

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  Όλα τα κομβία χειρισμού (και οι συνδέσεις) είναι τοποθετημένα στο πρόσθιο τμήμα της συσκευής.

  Όλοι οι χειρισμοί γίνονται από περιορισμένο αριθμό κομβίων επαφής.

  Τα σύμβολα που παρουσιάζουν τις λειτουργίες είναι απλά^^ ευδιάκριτα. Έχει σταθεροποίηση ρεύματος εξόδου για οποιαδήποτε διακύμανση (+^^-) 20% της τάσης εισόδου.

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

  Το σύστημα BI-CO-MATIC που αντικατέστησε το παλαιό του σπινθηρισμού^^ δεν επιτρέπει απανθράκωση και την συγκόλληση των ιστών κατά την διάρκεια της διαθερμοπηξίας.

  Η χρήση της διαθερμίας ΜΕ MB1 μπορεί να επιτυγχάνεται είτε με χειροδιακόπτη ή με ποδοδιακόπτη σε όλες τις περιπτώσεις τομής ή αιμόστασης.

  Η σύνδεση όλων των τμημάτων της συσκευής εναποθηκεύεται στη μνήμη κατά το κλείσιμο της συσκευής και αμέσως μόλις ξαναενεργοποιηθεί^^ οι φωτεινές ενδείξεις εμφανίζονται πάλι.

  ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

 • ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ SPRAY COAGULATION 120W σε 300 Οhms
 • ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΕΞ ΕΠΑΦΗΣ (CONTACT COAGULATION) 250W σε 200 Οhms
 • ΤΟΜΗ CUTTING I 400W σε 300 Οhms
 • ΤΟΜΗ CUTTING II 300W σε 300 Ohms
 • ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ (BIPOLAR GOAGULATION) 100W σε 100 Οhms
 • Διαστάσεις : 135mm x 405mm x 380mm (Yψος x Πλάτος x Bάθος)
 • Βάρος : 8^^1 Kg

Accessibility Toolbar