espa2
espa
English
BACK TO PRODUCTS
ME MB2
MANUFACTURER :
PRODUCT CATEGORY :
SPECIALTIES :
NULL
DETAILED DESCRIPTION
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ACCESSORIES
RELATED FILES
VIDEO

Η ΜΕ ΜΒ2 αποτελεί μέρος της νέας γενιάς των διαθερμιών της ΜARTIN^^ και θεωρείται η πλέον εξελιγμένη μονάδα ηλεκτροχειρουργικής της σειράς ΜΕ της MARTIN.

Είναι κατάλληλη για όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις γιατί ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις της γενικής χειρουργικής^^ νευροχειρουργικής^^ αγγειοχειρουργικής^^ ορθοπεδικής^^ χειρουργικής ενδοκυστικών όγκων^^ καρδιοχειρουργικής^^ για τομή και αιμόσταση υπό το ύδωρ ειδικά για αφαίρεση προστάτου διουρηθρικώς και για τις ουρολογικές ενδοσκοπικές επεμβάσεις.

Η ΜΕ ΜΒ2 διαθέτει σύστημα δύο μικροεπεξεργαστών (microprocessors) οι οποίοι δουλεύοντας παράλληλα^^ παρακολουθούν και ελέγχουν τις λειτουργίες της διαθερμίας^^ όπως είναι η διαρροή ρεύματος^^ το επίπεδο και η διάρκεια της δόσης.

Η ΜΕ ΜΒ2 έχει τη δυνατότητα συνεργασίας με συσκευή ARGON PLASMA.

Διαθέτει λειτουργία “self – test”^^ η οποία ενεργοποιείται με την έναρξη λειτουργίας της συσκευής. Αυτή η λειτουργία αυτοδιάγνωσης^^ ελέγχει όλες τις περιοχές της συσκευής^^ και σε περίπτωση ανίχνευσης σφάλματος^^ ένα μήνυμα ενημερώνει τον χρήστη και διακόπτεται αυτόματα η λειτουργία της.

Διαθέτει μηχανισμό αυτόματης προσαρμογής ανάλογα με τον τύπο του ιστού^^ ενσωματωμένο σύστημα χρονοδιακόπτη για χρονικά ελεγχόμενη τομή για ειδικές εφαρμογές όπως ενδοσκοπική πολυπεκτομή και ενδοσκοπική αφαίρεση θηλωμάτων (endomode) καθώς και ενσωματωμένο σύστημα για AUTO START/STOP ενεργοποίηση στην διπολική αιμόσταση με δυνατότητα συνέχισης της ενεργοποίησης παλμικά μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή αιμόσταση.

Η ρύθμιση της ισχύος από τους περιστροφικούς διακόπτες γίνεται με ακρίβεια και με βήμα του ενός (1) Watt.

Οι ψηφιακές ενδείξεις^^ αφορούν την πραγματική τιμή της ισχύος^^ γεγονός που εξασφαλίζει ευκολία στη χρήση.

Διαθέτει δύο γεννήτριες μονοπολικής και διπολικής χρήσης που μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα^^ πράγμα που επιτρέπει ταυτόχρονη επέμβαση και εργασία δύο χειρουργών σε δύο διαφορετικά σημεία του ασθενούς με την χρήση και των δύο γεννητριών.

Διαθέτει ειδικό κομβίο που επιτρέπει μονοπολική τομή και αιμόσταση χρησιμοποιώντας χειροδιακόπτη και ποδοδιακότπη αμφότερους.

Διαθέτει πλήρη σειρά από εξαρτήματα πολύ υψηλής απόδοσης^^ όπως ηλεκτρόδια και εργονομικά σχεδιασμένες χειρολαβές με ή χωρίς χειροδιακόπτες^^ ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις ανάγκες της καθημερινής ηλεκτροχειρουργικής τεχνικής συμπεριλαμβανομένων των τομών υπό το ύδωρ (TUR).

Παρέχονται έξι διαφορετικοί τύποι ρευμάτων:

 • Monopolar cutting 1 – Μονοπολική τομή καθαρή
 • Monopolar cutting 2 – Μονοπολική τομή blended
 • Endo-mode – Μονοπολική ένδο – τομή χρονικά ελεγχόμενη
 • Monopolar contact coagulation – Μονοπολική αιμόσταση εξ επαφής (ιδιαίτερα κατάλληλη για TUR)
 • Monopolar spray coagulation – Μονοπολική αιμόσταση εξ αποστάσεως (ιδιαίτερα κατάλληλη για TUR όταν χρησιμοποιούνται μικρής επιφάνειας ηλεκτρόδια όπως ηλεκτρόδιο βρόγχου)
 • Bipolar coagulation – Διπολική τομή με μεγάλο εύρος εφαρμογών

  Υπάρχει η δυνατότητα ανίχνευσης και έγκαιρου περιορισμού των ρευμάτων διαρροής (Leakage currents) εφαρμόζοντας νέα τεχνολογικά πρωτοποριακή μέθοδο.

  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 • Το ” self – test ” σύστημα εξασφαλίζει ομαλή^^ σωστή και ασφαλή λειτουργία της συσκευής.
 • Διαθέτει μόνιμα συνδεδεμένο καλώδιο με τη χειρολαβή ηλεκτροδίων καθώς επίσης και στην πλάκα γείωσης^^ σύμφωνα με το IEC 601-2-2^^ άρθρο 44.6^^ μέρος b.b. για ασφάλεια στο χειρουργείο.

  Σύμφωνα με το άρθρο αυτό οι χειρολαβές πρέπει να είναι 100% υδατοστεγείς. Ετσι είναι απαραίτητο να είναι μόνιμα συνδεδεμένες με το αντίστοιχο καλώδιο.

  Οι παραπάνω κανονισμοί ασφαλείας πρέπει υποχρεωτικά πλέον να εφαρμόζονται από κάθε κατασκευαστική εταιρεία διαθερμιών. Η νέα γενιά διαθερμιών της MARTIN είναι απόλυτα σύμφωνη με αυτούς τους κανονισμούς^^ οι οποίοι διασφαλίζουν το γιατρό και τον ασθενή από ενδεχόμενα ατυχήματα.

 • Το σύστημα PCS παρακολουθεί συνεχώς το ουδέτερο ηλεκτρόδιο (πλάκα γείωσης). Κατά την έναρξη της λειτουργίας της διαθερμίας και σε περίπτωση μη σύνδεσης του ουδέτερου ηλεκτροδίου ή κακής εφαρμογής του στον ασθενή^^ οπτικό και ηχητικό alarm ενεργοποιείται και διακόπτεται η λειτουργία του μηχανήματος αυτομάτως.

  Η τιμή ρευμάτων διαρροής είναι σύμφωνα με τον κανονισμό της IEC 601 P μέρος 2-2.

  Η ΜΕ ΜΒ2 είναι σύμφωνη με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας: ΕΝ 55011^^ ΙΕC 801 CE 93/42/EEC/14-9-93.

  Xαρακτηρίζεται με βαθμό ασφαλείας Ι κατά τους Γερμανικούς κανονισμούς τους F.S.G.

  Έχει έγκριση του TUV και ISO 9001.

  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

  Ο μηχανισμός της συσκευής είναι υδατοστεγώς κλειστός.

  Ολόκληρο το εξωτερικό περίβλημα είναι κατασκευασμένο από χάλυβα επικαλυμμένο με ειδικά στρώματα βαφής που το καθιστά μή αγώγιμο^^ ανθεκτικό σε κραδασμούς και δεν οξειδώνεται από τα απολυμαντικά. Επίσης είναι ανθεκτικό σε θερμοκρασίες -40° C έως +70° C και ατμοσφαιρική πίεση 500hPa – 1060hPa.

  O χειρισμός της συσκευής^^ εκτός από τους τρεις περιστροφικούς διακόπτες^^ επιτυγχάνεται με διακόπτες αφής. Έτσι^^ αφ’ ενός η απολύμανση είναι εύκολη και αφ’ ετέρου αποφεύγονται οι εσοχές και γωνίες που γίνονται εστίες μολύνσεων.

  Οι γεννήτριες δεν χρειάζονται σύστημα εξαερισμού.

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  Όλα τα κομβία χειρισμού (και οι συνδέσεις) είναι τοποθετημένα στο πρόσθιο τμήμα της συσκευής.

  Όλοι οι χειρισμοί γίνονται από περιορισμένο αριθμό κομβίων και επιπλέον ελέγχονται από φωτεινές ενδείξεις.

  Τα σύμβολα που παρουσιάζουν τις λειτουργίες είναι απλά και ευδιάκριτα. Έχει σταθεροποίηση ρεύματος εξόδου για οποιαδήποτε διακύμανση (±) 20% της τάσης της εισόδου.

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

  Το σύστημα AUTO-COAG-STOP που αντικατέστησε το παλαιό του σπινθηρισμού^^ δεν επιτρέπει τη συγκόλληση των ιστών κατά τη διάρκεια της διαθερμοπηξίας. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας αιμόστασης παλμικά εάν δεν έχει επιτευχθεί η επιθυμητή αιμόσταση.

  Η χρήση της διαθερμίας ΜΕ ΜΒ2 μπορεί να επιτυγχάνεται είτε με χειροδιακόπτη ή με ποδοδιακόπτη σε όλες τις περιπτώσεις τομής ή αιμόστασης.

  Η σύνδεση όλων των τμημάτων της συσκευής εναποθηκεύεται στη μνήμη κατά το κλείσιμο της συσκευής και αμέσως μόλις ξαναενεργοποιηθεί^^ οι φωτεινές ενδείξεις εμφανίζονται πάλι.

  ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

 • CUTTING 1 400 *W σε 300 Ohms
 • CUTTING 2 300 *W σε 300 Οhms
 • ENDO – MODE 100 *W σε 200 Οhms
 • CONTACT COAGULATION 250 W σε 200 Οhms
 • SPRAY COAGULATION 120 W σε 300 Ohms
 • BIPOLAR COAGULATION 100 W σε 100 Οhms
 • Διαστάσεις : 135mm x 405mm x 380mm (Yψος x Πλάτος x Bάθος)
 • Βάρος : 8^^6 Kg