espa2
espa
English
BACK TO PRODUCTS
Titan
MANUFACTURER :
PRODUCT CATEGORY :
SPECIALTIES :
Η χειρουργική τράπεζα τύπου TITAN του γερμανικού εργοστασίου ΤRUMPF Medizin Systeme GmbH αποτελεί το κορυφαίο μοντέλο της σειράς των τροχήλατων χειρουργικών τραπεζών του παραπάνω οίκου. Είναι κατάλληλη για όλες τις επεμβάσεις της Γενικής Χειρουργικής. Η τράπεζα εξοπλιζόμενη με τα αντίστοιχα εξαρτήματα για κάθε ειδικότητα^^ τα οποία σας προσφέρουμε με τιμές ανά εξάρτημα στην οικονομική μας […]
DETAILED DESCRIPTION
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ACCESSORIES
RELATED FILES
VIDEO

Η χειρουργική τράπεζα τύπου TITAN του γερμανικού εργοστασίου ΤRUMPF Medizin Systeme GmbH αποτελεί το κορυφαίο μοντέλο της σειράς των τροχήλατων χειρουργικών τραπεζών του παραπάνω οίκου.

Είναι κατάλληλη για όλες τις επεμβάσεις της Γενικής Χειρουργικής. Η τράπεζα εξοπλιζόμενη με τα αντίστοιχα εξαρτήματα για κάθε ειδικότητα^^ τα οποία σας προσφέρουμε με τιμές ανά εξάρτημα στην οικονομική μας προσφορά κατ’ επιλογή^^ είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους των χειρουργικών επεμβάσεων όπως Ορθοπεδικής^^ Νευροχειρουργικής^^ Ουρολογίας^^ Αγγειοχειρουργικής^^ Θωρακοχειρουργικής^^ Οφθαλμολογικής^^ ΩΡΛ^^ Χειρουργικής Προσώπου^^ Γυναικολογίας^^ Μαιευτικής^^ κλπ.

Η χειρουργική επιφάνεια^^ μπορεί να συντεθεί κατά βούληση (σύστημα modular) και να προσαρμοσθεί έτσι στις ανάγκες οποιασδήποτε επέμβασης. Το βασικό της στοιχείο^^ απαρτίζεται από τα τμήματα της λεκάνης και κάτω πλάτης^^ με δυνατότητα ηλεκτρικής κίνησης στους αρμούς της κάτω πλάτης και των ποδιών.

Και στα δύο άκρα της βασικής αυτής επιφάνειας υπάρχουν Adaptors για την σύμπλεξη των υπολοίπων τμημάτων της χειρουργικής επιφάνειας. Στην πλευρά των ποδιών μπορούν να αναρτηθούν τμήματα ποδιών^^ ενός^^ δύο ή τεσσάρων τεμαχίων^^ απλής ή και διπλής άρθρωσης^^ καθώς επίσης και το σύστημα εναέριας ορθοπεδικής έλξης ή η γέφυρα σπονδυλικής στήλης^^ κλπ. εξαρτήματα.

Στην πλευρά της πλάτης μπορούν να αναρτηθούν τα τμήματα άνω πλάτης και κεφαλής^^ μονής ή διπλής άρθρωσης^^ καθώς επίσης και ο Adaptor ώμων και τα στηρίγματα κεφαλής για επεμβάσεις στους ώμους και στην κεφαλή.

Η αποσυναρμολόγηση^^ τροποποίηση και επανασύνθεση της χειρουργικής επιφάνειας μπορεί να γίνει ταχύτατα και ανά πάσα στιγμή κρίνεται αυτό αναγκαίο. Έτσι^^ όχι μόνο η σύνθεση αλλά και το μήκος της χειρουργικής επιφάνειας μπορούν να προσαρμοσθούν στις ανάγκες της εκάστοτε επέμβασης.

Η ευελιξία του συστήματος αυτού αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι τάχιστα μπορεί η πλευρά της κεφαλής να τροποποιηθεί σε πλευρά ποδιών και η πλευρά των ποδιών σε πλευρά κεφαλής^^ με αντίστοιχη τροποποίηση της κατεύθυνσης της τράπεζας και στο χειριστήριό της.

Η χειρουργική επιφάνεια είναι πλήρως ακτινοδιαπερατή^^ χωρίς οποιεσδήποτε ενδιάμεσες σκιάσεις και καλύπτεται από τμηματικά καλύμματα μεγάλου πάχους (50mm)^^ αντιστατικά^^ προσθαφαιρούμενα^^ ανθεκτικά στον καθαρισμό και στην απολύμανση. Είναι κατασκευασμένα από σπογγώδες^^ πολύ μαλακό υλικό και η υφή της επιφάνειάς τους είναι ματ.

Όλοι οι μοχλοί στους αρμούς σύμπλεξης των διαφόρων τμημάτων της για λόγους ασφαλείας διαθέτουν διπλή ασφάλεια αποσύμπλεξης.

Και από τις δύο πλευρές της^^ η χειρουργική επιφάνεια φέρει τμηματικές πλευρικές ράγες για την ανάρτηση των επιπλέον εξαρτημάτων.

Η οριζόντια χειρουργική επιφάνεια σας προσφέρεται εξοπλισμένη με τα εξής ανεξάρτητα τμήματα : α) τμήμα στήριξης κεφαλής διπλής άρθρωσης^^ β) τμήμα στήριξης άνω περιοχής ράχης^^ γ) τμήμα στήριξης κάτω περιοχής ράχης^^ δ) τμήμα στήριξης της λεκάνης^^ ε) και τμήμα ποδιών δύο (2) ή τεσσάρων (4) μερών διπλής άρθρωσης^^ με δυνατότητα πλάγιου ανοίγματος.

Η χειρουργική επιφάνεια καθόλο το μήκος της είναι απόλυτα ακτινοδιαπερατή και στο κάτω μέρος της διαθέτει ράγες υποδοχής ακτινογραφικής κασέτας^^ η οποία μπορεί να τοποθετηθεί είτε από την πλευρά του τμήματος της κεφαλής είτε από την πλευρά του τμήματος των ποδιών.

Όλες οι ρυθμίσεις/κινήσεις της τράπεζας επιτυγχάνονται από ενσύρματο ή ασύρματο χειροπληκτρολόγιο. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα χειρισμού της και μέσω ποδοδιακόπτη.

Επιπλέον^^ για λόγους ασφαλείας η τράπεζα φέρει ενσωματωμένο στην κολώνα στήριξής της πληκτρολόγιο που εκτελεί όλες τις αντίστοιχες με το χειροπληκτρολόγιο ρυθμίσεις.

Το πληκτρολόγιο της κολώνας για λόγους ασφάλειας ελέγχεται μέσω ανεξάρτητου συστήματος επεξεργαστών (two processor system). Έτσι^^ σε περίπτωση βλάβης του ενός συστήματος^^ ο έλεγχος της τράπεζας είναι εξασφαλισμένος μέσω του δεύτερου συστήματος της κολώνας.

Στο πληκτρολόγιο αυτό δίνεται η δυνατότητα επιλογής και του προσανατολισμού της κεφαλής του ασθενή (normal or inverted orientation)^^ στον οποίο προσαρμόζονται αυτομάτως και τα πλήκτρα των υπόλοιπων κινήσεων όλων των χειριστηρίων (Normal Mode/Reverse Mode).

Το σύστημα των υπερύθρων λειτουργεί με δέσμη ευρείας-σφαιρικής εκπομπής^^ γεγονός που δίνει τη δυνατότητα της λήψης των σημάτων από οποιαδήποτε πλευρά της τράπεζας και ανεξάρτητα από την κατεύθυνση^^ γωνία και κλίση πομπού και δέκτη. Επιπλέον και για την αποφυγή παρεμβολών σε γειτονικές τράπεζες^^ το χειροπληκτρολόγιο είναι κωδικοποιημένο ώστε να αναγνωρίζεται μόνο από την συγκεκριμένη τράπεζα στην οποία ανήκει.

Η ηλεκτρική λειτουργία της τράπεζας εξασφαλίζεται με ηλεκτρική παροχή από τάση δικτύου και από τις ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που διαθέτει. Οι μπαταρίες διαρκούν για 50 έως 80 επεμβάσεις μετά από κάθε φόρτιση.

Η τράπεζα διαθέτει ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ένδειξη για την κατάσταση των συσσωρευτών^^ η οποία υποδεικνύεται τόσο οπτικά όσο και ακουστικά.

Υπάρχουν ειδικά ακουστικά σήματα για την επιβεβαίωση της ετοιμότητας εκτέλεσης των διαφόρων κινήσεων καθώς και προστατευτικές διατάξεις για την αποφυγή λανθασμένων κινήσεων.

Η ετοιμότητα εκτέλεσης των κινήσεων καθώς και η διενέργεια τους για λόγους ασφαλείας και προς ενημέρωση της χειρουργικής ομάδας επιβεβαιώνεται μέσω προειδοποιητικών ηχητικών σημάτων. Για αυξημένους μάλιστα λόγους ασφαλείας η τράπεζα δεν δέχεται την εκτέλεση λανθασμένων κινήσεων ή περιορίζει αυτομάτως σε ασφαλή όρια το εύρος εκτέλεσής τους.

Ηλεκτρικές κινήσεις μέσω των πληκτρολογίων :

 • Ύψους : 630-1130 mm (με την χειρ. επιφάνεια)
 • Trendelenburg
 • Antintrendelenburg : ±40°
 • Πλάγια κλίση : ± 25°
 • Οριζόντια κατά μήκος (Longitudinal) : 300 mm
 • Κάτω τμήμα πλάτης : + 85° ^^ – 45°
 • Τμήμα ποδιών : ±90° (παράλληλα και τα δύο μαζί ή ξεχωριστά το καθένα)
 • Θέση νεφρού / χολής (Flex/Reflex) : Προγραμματισμένος συνδυασμός σύνθετων κινήσεων Trendelenburg /Antitrendelenburg και πλάτης
 • Θέση Ο : αυτόματη επαναφορά στην μηδενική θέση.
 • Κίνηση τροχών
 • Ενεργοποίηση φρένων

  Χειροκίνητες κινήσεις :

 • Τμήμα κεφαλής : ±45°
 • Τμήμα επάνω πλάτης : +90°^^ -60°
 • Πλάγιο άνοιγμα ποδιών (abduction) : κάθε σκέλος έως 90° (μόνο στα τμήματα ποδιών διπλής άρθρωσης)

  Η βάση φέρει τέσσερις (4) μεγάλους αντιστατικούς διπλούς τροχούς ασφαλείας για μέγιστη αντοχή και διευκόλυνση της κίνησης της τράπεζας προς όλες τις κατευθύνσεις^^ η οποία γίνεται ηλεκτρομηχανικά μέσω του χειροπληκτρολογίου. Επίσης διαθέτει σύστημα πέδησης το οποίο ενεργοποιείται ηλεκτρομηχανικά μέσω του χειροπληκτρολογίου.

  Η τράπεζα είναι κατασκευασμένη από πολύ ανθεκτικά υλικά υψηλότατης αντοχής^^ ώστε να μην υφίσταται αλλοιώσεις και αντέχει σε μέγιστο βάρος ασθενούς έως 450kg. Τα μεταλλικά της μέρη είναι κατασκευασμένα από εξευγενισμένο^^ ανοξείδωτο χρωμιονικελιούχο χάλυβα^^ τύπου X5 CRNI 18 10^^ (CR=18%^^ Ni=10%).

  Η επιφάνεια καλύπτεται από κάλυμμα τμηματικό ανάλογο με τα τμήματά της ώστε να μην καταστρέφεται από τις συχνές και αλλεπάλληλες κινήσεις των τμημάτων της. Είναι πάχους 5cm^^ πράγμα που βοηθά τον ασθενή στις πολύωρες επεμβάσεις^^ αφενός να μην κουράζεται από την κατάκλιση και αφετέρου να αποφεύγονται νεκρώσεις και φαινόμενα κατακλίσεων. Το κάθε κάλυμμα είναι κατασκευασμένο από αντιστατικό αφρώδες πλαστικό ανθεκτικό στις απολυμάνσεις και είναι χυτοπρεσσαριστά προσαρμοσμένο στο αντίστοιχο τμήμα^^ ώστε να μην δημιουργούνται στα ενδιάμέσα διαστήματα αποικίες μικροβίων και να πληρούνται έτσι οι κανόνες υγιεινής.

  Ο προσανατολισμός του ασθενούς (η κατεύθυνση του στηρίγματος της κεφαλής του) μπορεί κατά βούληση να αναστραφεί κατά 180°. Έτσι^^ ανάλογα με το σημείο εφαρμογής του τμήματος στήριξης της κεφαλής ρυθμίζονται οι λειτουργίες των πλήκτρων του χειροπληκτρολογίου^^ ώστε τα πλήκτρα να αντιστοιχούν πάντα στις απεικονιζόμενες επ’ αυτών ρυθμίσεις/κινήσεις των τμημάτων της τράπεζας. Στην προκειμένη περίπτωση προσαρμόζονται στον προσανατολισμό του ασθενή όλες οι κινήσεις/ρυθμίσεις της τράπεζας που έχουν σχέση μ’ αυτόν.

  Υπάρχει η δυνατότητα μέσω των υποδοχών ταχείας σύνδεσης (Quick Fixing) να προσθαφαιρούνται κατά βούληση και προς διευκόλυνση του χειρουργού τόσο το άνω τμήμα της ράχης^^ όσο επίσης και τα τμήματα κεφαλής και ποδιών.

  Η τράπεζα όπως αναφέρουμε και παραπάνω είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία των μικροεπεξεργαστών (Microprocessors). Έτσι^^ διαθέτει ηλεκτρονική θύρα επικοινωνίας (Interface) με ηλεκτρονικό υπολογιστή^^ μέσω του οποίου μπορεί να γίνει έλεγχος των συστημάτων της^^ της κατάστασης λειτουργίας της^^ καθώς και η εκτέλεση των ρυθμίσεων και κινήσεων ακόμη και εξ’ αποστάσεως.

  Η τράπεζα καλύπτει τους διεθνείς κανονισμούς : CLASS I^^ Degree of Protection IPX4 AP-Safe^^ CF CONDITIONS ACCORDING TO THE STANDARD EN 60601-1 και διαθέτει CE-Mark.

 •            

  Accessibility Toolbar